15 LAT GRZEGORZA JARZYNY W TR WARSZAWA

W czasie trwającej 15 lat dyrekcji artystycznej tego reżysera w TR Warszawa, skrystalizowała się wizja artystyczna teatru, czyniąc ze sceny przy Marszałkowskiej jeden z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych w świecie zespołów teatralnych.

15 lat TR Warszawa w liczbach (1998 – 2013)

 • 2419 spektakli w Warszawie
 • 193 wyjazdy na festiwale i przedstawienia w kraju i za granicą
 • 86 projekcji filmowych
 • 76 koncertów
 • 74 próby czytane Nowej Dramaturgii
 • 74 nagrody i wyróżnienia dla aktorów, twórców i spektakli TR Warszawa
 • 64 wernisaże
 • 32 odczyty
 • 24 prezentacje przełomowych utworów muzyki współczesnej w cyklu Audio.TR
 • 15 dramatów wydanych w 9 tomach serii wydawniczej Nowa Dramaturgia TR
 • 10 różnorodnych cykli edukacyjnych

FAKTY WARTE PRZYPOMNIENIA

2000 r. - TR Warszawa (jeszcze jako Teatr Rozmaitości) wprowadza pierwsze w Polsce próby czytane nowej dramaturgii

Dramaty napisane na zamówienie TR Warszawa:

 • Michał Bajer, STREFA DZIAŁAŃ WOJENNYCH
 • Marek Kochan, ARGO
 • Dorota Masłowska, DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄCYCH PO POLSKU; MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST
 • Paweł Sala, TRZECIE PRZYJŚCIE
 • Przemysław Wojcieszek, COKOLWIEK SIĘ ZDARZY, KOCHAM CIĘ
 • Monika Powalisz, PORTRET HELENY S

2009 – TR Warszawa wprowadza akcję „Mama, tata do teatru” czyli pierwszy program zajęć edukacyjnych zapewniający atrakcyjną formę opieki nad dziećmi w czasie spektakli dla dorosłych

2012 – TR Warszawa wprowadza projekt premier i warsztatów audiodeskrypcynych dla osób niewidomych oraz napisów dla osób niesłyszących w ramach programu TR bez barier

TR Warszawa jest teatrem najczęściej reprezentującym Polskę na ważnych zagranicznych festiwalach teatralnych.

TR Warszawa nie tylko wyznacza kierunki ekspresji artystycznej, ale jest  także kuźnią talentów, z której wywodzi się wielu wybitnych aktorów i twórców teatralnych średniego i młodego pokolenia. Realizacje TR wyrażają dynamikę i napięcia współczesnego społeczeństwa, często antycypując nadchodzące zmiany czy trendy.  TR jako pierwszy w Polsce  stworzył w teatrze przestrzeń dla otwartych prób czytanych nowej dramaturgii, koncertów, odczytów, wystaw, debat, przeglądów filmowych, akcji artystycznych i edukacji muzycznej, stając się centrum kulturalnym, którego aktywność daleko wykracza poza działalność teatru repertuarowego. Wprowadzenie do nazwy teatru nazwy miasta, a przez to nierozerwalna identyfikacja z Warszawą, stała się istotnym elementem tożsamości TR Warszawa.  Natomiast ranga teatru i jego znaczenie na arenie polskiej i międzynarodowej sprawiają, że odgrywa on ogromną rolę nie tylko w promowaniu polskiej kultury, ale również Warszawy zarówno  kraju jak i  za granicą.