List do darczyńców akcji "Kup sobie teatr"

Szanowni Państwo, akcja „Kup sobie teatr”, w której zechcieli Państwo wziąć udział wspierając TR Warszawa swoją darowizną, była wspaniałym i wymownym dowodem poparcia dla naszego teatru ze strony publiczności. Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować za ten tak ważny dla nas gest i za przekazane środki.

W najbliższych dniach wykonamy kolejny krok na drodze do urzeczywistnienia naszych starań o własną siedzibę – wykupimy od Miasta działkę na warszawskim Placu Defilad, na której powstanie budynek TR Warszawa. To przełomowy moment, który rozpocznie nowy etap w naszej działalności, pragniemy wiec by miał on również wymiar głęboko symboliczny. Chcielibyśmy, żeby zakup działki został sfinansowany w większości z pieniędzy zebranych w ramach akcji „Kup sobie teatr”- w ten sposób dar naszych widzów stanie się jedną z podwalin nowego teatru, a nasi przyjaciele będą zaangażowani w jego budowę od samego początku.

Ponieważ w pierwotnym założeniu pieniądze ze składki miały być przeznaczone na wykup obecnej siedziby TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8, zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę celu darowizny i na przekazanie wpłaconej przez siebie kwoty na rzecz zakupu działki na Placu Defilad. Będziemy wdzięczni za przesłanie potwierdzenia na adres fundacja@trwarszawa.pl do dnia 18 sierpnia 2014 r.

W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o informację czy życzą sobie Państwo aby przekazana darowizna została przeznaczona na inny cel (np. finansowanie budowy) czy zwrócona. Każdy z Państwa będzie w specjalny sposób wyróżniony i uhonorowany za wsparcie budowy nowej siedziby TR Warszawa.

Dziękując za okazaną nam pomoc, pozostajemy z poważaniem i serdecznie pozdrawiamy,

Michał Goździk
Prezes Fundacji TR Warszawa

Wojciech Gorczyca
Dyrektor Naczelny TR Warszawa

Grzegorz Jarzyna
Dyrektor Artystyczny TR Warszawa