MAŁY TR 2020 – Nabór pedagogów i pedagożek

Uczysz w przedszkolu lub klasy I-III? Planujesz urozmaicić swoje zajęcia o innowacyjne rozwiązania? Poznaj narzędzia pracy z dziećmi z pola pedagogiki teatru i wspólnie z nami zaprojektuj zajęcia i grę edukacyjną! MAŁY TR 2020 to przestrzeń inspirującej wymiany doświadczeń z pól szkoła–edukacja–teatr i kolejna edycja programu edukacji TR Warszawa.

Zapraszamy pedagogów i pedagożki do wzięcia udziału w cyklu warsztatów dotyczących metody pedagogiki teatru oraz do zaprojektowania własnych teatralnych zajęć dla swoich podopiecznych. Stworzymy też wielowariantowe karty do gry, czyli narzędzie edukacyjne do aktywnej pracy z dziećmi.

Uczestnicy i uczestniczki programu otrzymają wsparcie w swojej pracy poprzez poznanie narzędzi, które oferuje pedagogika teatru. Podniosą swoje kompetencje w zakresie edukacji kulturalnej, promocji uczestnictwa w kulturze. Przede wszystkim poznają nowatorskie metody pracy z dziećmi, które odpowiadają na potrzeby rozwoju kompetencji miękkich wśród uczniów – takich jak twórcze i krytyczne myślenie, praca zespołowa, samodzielność, samo-motywacja, komunikatywność czy budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Efektem programu będą przygotowane autorskie scenariusze lekcji oraz wielowariantowa gra karciana, która będzie mogła być wykorzystywana do realizacji podstawy programowej. Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma wsparcie tutora lub tutorki – indywidualne konsultacje dotyczące pracy nad swoimi zajęciami wykorzystującymi narzędzia pedagogiki teatru w pracy z dziećmi.

W ramach projektu weźmiesz udział:

> w 5 warsztatach dotyczących pracy z dziećmi metodami pedagogiki teatru organizowanych podczas dwóch dni zjazdów (ok. 16 godzin w wybrany weekend, termin do połowy września 2020*)
> w spotkaniach roboczej grupy nie większej niż 15 uczestników
> w procesie pracy merytorycznej oraz testowania gry jako narzędzia edukacyjnego dla dzieci wraz ze studentami z Wydziału Humanistyki 2.0 z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalizacja: badanie i testowanie gier).
> w spotkaniach z tutorami i tutorkami, którzy podzielą się swoim warsztatowo-teatralnym doświadczeniem i pomogą Ci opracować oraz w pełni przygotować autorski scenariusz zajęć dla dzieci.


Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 30 maja 2020 roku poprzez formularz: >LINK<

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.Szkoła lub przedszkole, której/którego uczestnik lub uczestniczka bierze udział w projekcie, otrzyma dodatkowo „Odznakę Mały TR”. To znak, że w danej placówce promuje się rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej w zakresie pedagogiki teatru. To też symbol twórczego i innowacyjnego podejście do nauczania, które TR Warszawa już od kilkunastu lat wdraża w ramach działań edukacyjnych dla dzieci.

 

O MAŁYM TR

To już druga edycja projektu MAŁY TR, realizowanego od 2018 roku. Efektem pierwszej odsłony było zrealizowanie kilkudziesięciu warsztatów w warszawskich żłobkach, przedszkolach i klasach I-III przez pedagożki teatru z zespołu edukacji TR Warszawa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


*W związku z epidemią COVID-19 nie określamy jeszcze ostatecznej daty realizacji warsztatów. Data zostanie ustalona po zamknięciu okresu rekrutacji oraz po wznowieniu standardowej działalności szkół i instytucji kultury w Polsce. Data weekendowego zjazdu (ok. 16 godzin zajęć) zostanie dostosowana do potrzeb uczestników grupy i ogłoszona z wyprzedzeniem.