Muzyka w TR / ElletroVoce, Kwadrofonik, Szymanowski

11.06, g. 20.00, TR Warszawa

„Szymanki kurpianowskie” 

ElettroVoce: 

Agata Zubel - głos

Cezary Duchnowski - elektronika, fortepian 

„Mazurki” 

Kwadrofonik: 

Emilia Sitarz - fortepian 

Bartłomiej Wąsik - fortepian 

Magdalena Kordylasińska-Pękala - instrumenty perkusyjne 

Miłosz Pękala - instrumenty perkusyjne  

Odbywający się w ramach cyklu "Muzyka w TR" koncert „Szymanki kurpianowskie” i „Mazurki” otwiera tegoroczny 4. Festiwal Kwadrofonik. Koncert skupia się wokół kompozycji Karola Szymanowskiego, których źródło inspiracji biło w muzyce ludowej Kurpiów, Mazowsza i Podhala. Zarówno w „Pieśniach kurpiowskich” jak i „Mazurkach” pisanych na fortepian Szymanowski starał się stworzyć taki typ muzycznej ekspresji, który byłby jak najbardziej zgodny z idiomem muzyki ludowej: im surowiej, im bardziej szorstko, im prawdziwiej, tym lepiej. „Ludowość” była dla Szymanowskiego tylko i aż punktem wyjścia, wokół którego - zawierzając swojej intuicji - stworzył niepowtarzalny świat dźwiękowy: harmonie oparte na dawnych skalach, efekty przypominające odgłosy natury, czy frazy wokalne nawiązujące do nawoływań, zawodzeń. 

Nie bez znaczenia na koncercie otwierającym tegoroczną edycję pojawi się duet ElettroVoce (Agata Zubel i Cezary Duchnowski). Tworzący go artyści od lat fascynują się poszerzaniem możliwości wykonawczych, poszukiwaniem nowych kontekstów dla ludzkiego głosu i tradycyjnych instrumentów. W projekcie „Szymanki kurpianowskie” zaprezentują własne wizje wybranych „Pieśni kurpiowskich” Karola Szymanowskiego. Jak sami mówią: „mamy ambicję pozostać wiernymi intencjom twórcy pieśni, choć chcemy mówić językiem naszych rówieśników. "Ludowość prawdziwa" - ta, która wypływa właśnie z naszych korzeni - jest źródłem kosmicznej inspiracji i wymarzonym pretekstem do osobistej i współczesnej, artystycznej wypowiedzi. Tak rozumiemy postawę Szymanowskiego, tak pojmujemy "ludowość", jako wyraz organicznych intencji, płynących z obszarów głębszych niż nasze wnętrza”. 

Dla gospodarzy Festiwalu - zespołu Kwadrofonik - wydobycie dźwięku z instrumentu jest za każdym razem ważnym doświadczeniem. Ta sama nuta zagrana na fortepianie czy wibrafonie lub gongu tworzy inne możliwości interpretacji i kierunki poprowadzenia frazy. W swoich opracowaniach „Mazurków” muzycy nie tylko tworzą kolejne aranżacje. 

Ich kompozycje tym razem daleko odbiegają od oryginału. Ukazują fascynację, której muzycy poddają się wsłuchując się w pojedyncze dźwięki, komórki rytmiczne, plamy harmonii, czy fragmenty fraz zawartych w „Mazurkach”. To one są głównym źródłem inspiracji. Pomysły przeniesione na bogate instrumentarium tworzą abstrakcyjne brzmieniowo formy, które są próbą przejścia „na drugą stronę dźwięku”. 

Bezpłatne wejściówki dostępne online i w kasie teatru oraz na godzinę przed każdym koncertem.

Dodatkowa pula wejściówek będzie również dostępna w kasie TR Warszawa na godzinę przed rozpoczęciem koncertu. 

-------------------------------------

4. Festiwal Kwadrofonik

Wspólnym hasłem dla wszystkich koncertów i wydarzeń 4. Festiwalu Kwadrofonik będzie szeroko pojęta tradycja (łac. traditio  wręczanie, nauczanie, podanie). Zaproszeni w tym roku artyści znajdują w niej pretekst do pełnego wyrażania siebie, swoich zasad, sposobu myślenia i odczuwania. Z jednej strony pozostają wierni temu co dawne, a jednocześnie mówią językiem swoich rówieśników. Należą do nich Agata Zubel i Cezary Duchnowski (czyli duet ElettroVoce), i członkowie zespołu Kwadrofonik (Emilia Sitarz, Magdalena Kordylasińska-Pękala, Bartek Wąsik i Miłosz Pękala), którzy od lat poszukują nowych kontekstów dla ludzkiego głosu, i możliwości brzmieniowych tradycyjnych instrumentów. Projekty obu zespołów – “Szymanki kurpianowskie” i “Mazurki” - inspirowane dziełami Karola Szymanowskiego zabrzmią na wspólnym koncercie inaugurującym Festiwal. 

Kolejną zaproszoną artystką jest Anja Lechner. To wybitna niemiecka wiolonczelistka, która muzykę tradycyjną nazywa źródłem obfitości i inspiracji. W swoich projektach, zarejestrowanych na ponad 20 albumach prestiżowej wytwórni ECM, często spaja odległe od siebie kultury i rodzaje muzyki. Jej recital podczas Festiwalu będzie pomostem międzywspółczesną i sięgającą korzeniami do ubiegłych stuleci tradycją wykonawczą gry na wiolonczeli solo. Obok dzieł Jana Sebastiana Bacha czy Carla Friedricha Abla pojawią się kompozycje Anji Lechner i Valentina Silvestrova.

Na Festiwalu zabrzmi również “Requiem ludowe” - kompozycja zespołu Kwadrofonik. Oto niekwestionowany mistrz pieśni tradycyjnych, Adam Strug, oddaje się w ręce poszukiwaczy barw, przestrzeni i twórców nowych jakości w nurcie muzyki folkowej. W “Requiem” XVIII-wieczne teksty i melodie żałobne spotykają się ze współczesnym instrumentarium i nowymi technikami wykonawczymi tworząc przerażającą, jak i urzekająco piękną wizję ostatecznej drogi człowieka.

Projekt duetu Bardo (Barbara Kinga Majewska i Bartek Wąsik) – “Songs” to hołd złożony pieśni, piosence -najstarszej formie muzycznej świata - której największy rozkwit przypadł na epokę romantyzmu. Właśnie wtedy obok ludzkiego głosu pojawił się fortepian. Bardo w swoich piosenkach przenosi dawną, tradycyjną formułę w czasy współczesne stawiając na prostotę, kameralność, klasyczne brzmienia, dyskretnie podkreślone elektroniką. Jako duet poruszają się poza kategoriami i gatunkami, z dbałością o wierność sobie samym.

Kapela Niwińskich to inicjatorzy i uczestnicy licznych działań na rzecz ożywiania rodzimej tradycji muzycznej, poszukujący rdzennego brzmienia muzyki wiejskiej. Specjalnie dla najmłodszych słuchaczy podczas Festiwalu przygotowali warsztaty muzyczne bazujące na dawnych grach i zabawach, w które bawiły się dzieci, młodzież i dorośli w mazowieckich wioskach i miasteczkach. Zabawom towarzyszyć będzie akompaniament skrzypiec, basetli i bębna obręczowego - instrumentów typowych dla dawnych, mazowieckich kapel.