OBCY W DOMU. WOKÓŁ MARCA '68 - znamy laureatów konkursu

fot. Magda Starowieyska / Muzeum POLIN

Komisja Artystyczna konkursu teatralnego programu „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” w składzie: Jolanta Gumula (Muzeum POLIN), Paweł Kulka (TR Warszawa), Magdalena Kuta (TR Warszawa), Roman Pawłowski (TR Warszawa), Karolina Sakowicz (Muzeum POLIN), Jakub Woźniak (Muzeum POLIN) oraz Iwona Oleszczuk (sekretarz Komisji), po obejrzeniu trzech finałowych prezentacji spektakli warsztatowych wyłoniła laureata konkursu, którym jest projekt „Juden (R)aus Arras” Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy.

W ocenie Komisji nagrodzony projekt w poruszający sposób pokazuje złożoność i wielowymiarowość relacji polsko-żydowskich, dla których punktem odniesienia jest żydowskie doświadczenie Marca’68. Twórcy projektu łącząc dokumentalną prawdę z teatralną fikcją podejmują próbę wyleczenia traum oraz pojednania. Przesycony empatią spektakl daje widzom szeroką przestrzeń do myślenia i współodczuwania, dając szansę na lepsze zrozumienie nie tylko dramatycznych wydarzeń sprzed pół wieku, lecz również całości relacji polsko-żydowskich.

od Komisji Artystycznej konkursu: 

W imieniu Muzeum POLIN i TR Warszawa pragniemy gorąco podziękować wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom za udział we wszystkich etapach konkursu. To było niesamowicie twórcze i owocne doświadczenie, mamy nadzieję, że każdy i każda z Was wyniósł i wyniosła z niego coś pożytecznego dla siebie, swojej pracy i rozwoju artystycznego. 

Zwycięzca konkursu jest jeden – mamy jednak głębokie przeświadczenie, że wszyscy przyczyniliście się i przyczyniłyście się do tego, aby wiedza o Marcu’68, o relacjach polsko – żydowskich i wspólnej historii stała się dostępniejsza i pełniejsza. Bez Was nie byłoby owocnych dyskusji po pokazach, rozmów o Marcu w gronie przyjaciół i znajomych, a także tych wszystkich trudnych pytań zadanych rodzicom czy dziadkom. Ufamy, że udział w tym projekcie otworzył także przed Wami nowe przestrzenie wiedzy i wrażliwości, związanej z jakże ważną sferą naszej tożsamości i zbiorowej pamięci.

Historia polsko – żydowska jest często tabuizowana, nie poddaje się łatwym osądom, a ma przecież niepośledni wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. Kiedy rok temu zaczynaliśmy nasz konkurs, nie spodziewaliśmy się, że aż tak wielki. Wierzymy, że poprzez artystyczne działania, takie jak konkurs „Obcy w domu“ możemy przepracować trudną przeszłość dla przyszłości.  

Komisja Artystyczna konkursu „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68”:

Kamila Dąbrowska – konsultantka merytoryczna programu „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” Muzeum POLIN (1 i 2 etap)

Jolanta Gumula – zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum POLIN (3 etap)

Paweł Kulka – kierownik ds. artystycznych TR Warszawa

Magdalena Kuta – aktorka TR Warszawa (3 etap)

Maria Maj – aktorka TR Warszawa (1 i 2 etap)

Roman Pawłowski – przewodniczący Komisji, zastępca dyrektora artystycznego TR Warszawa ds. Programu

Karolina Sakowicz – kierownicza działu programów publicznych Muzeum POLIN

Jakub Woźniak – kierownik działu komunikacji Muzeum POLIN

Iwona Oleszczuk – sekretarz konkursu

Program "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68" to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN. Jego celem jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68  pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.


partnerzy projektu: