Oświadczenie zespołu TR Warszawa w sprawie zamachu na Pawła Adamowicza

Jesteśmy wstrząśnięci śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia jego rodzinie, bliskim, współpracownikom i współpracowniczkom, mieszkańcom i mieszkankom Gdańska. Zamach na życie Pawła Adamowicza to bezprzykładny akt agresji, dla którego nie ma miejsca w demokratycznym społeczeństwie. Wobec tej śmierci tracą na znaczeniu różnice polityczne i światopoglądowe, dzielące polskie społeczeństwo. Obowiązkiem wszystkich obywateli i obywatelek, wszystkich demokratycznych sił w Polsce powinno być dzisiaj przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

Stop agresji, stop nienawiści, stop przemocy.