Podsumowanie działań z zakresu rozwoju publiczności w sezonie 2018/2019

TR Warszawa to przestrzeń otwarta i dostępna. To instytucja kultury, która w centrum swojej aktywności stawia publiczność. Działa na rzecz zwiększania dostępu do kultury, rozumianego bardzo szeroko – zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestniczek i uczestników, jak i likwidowanie barier komunikacyjnych i architektonicznych a także dostosowanie programu dla grup z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu.

W ramach działań z zakresu rozwoju publiczności realizowane są liczne projekty dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób starszych; rodziców, opiekunów, nauczycieli, edukatorów, pedagogów, dyrektorów szkół i instytucji kultury; osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami sensorycznymi; skierowane do mieszkańców Warszawy, metropolii warszawskiej i wszystkich polskich województw, a także widzów z zagranicy, w tym dla turystów.

Działania prowadzone są przez pierwszy w Polsce dział rozwoju publiczności, powołany w strukturze organizacyjnej instytucji kultury. W jego skład wchodzą m. in. specjalistki i specjaliści ds. promocji, organizacji i obsługi widowni, sprzedaży współpracujący z pedagożkami i pedagogami teatru z zespołu edukacji. Pracując na rzecz rozwoju publiczności, zespołowi TR Warszawa przyświeca hasło: WIĘCEJ NIŻ WIDZ!

Edukacja w TR Warszawa to jeden z najważniejszych filarów rozwoju publiczności teatru. Działania edukacyjne prowadzone są od 2006 roku metodami pedagogiki teatru przez wykwalifikowane edukatorki i edukatorów oraz pedagogów i pedagożki teatru. Warsztaty i spotkania dają możliwość głębszego, bardziej aktywnego kontaktu z teatrem i ze sztuką; są dla ich uczestników i uczestniczek bodźcem do dalszych poszukiwań i twórczych postaw. Zajęcia opierają się na zasadzie wymiany doświadczeń i wiedzy; na wzajemnym twórczym rozwoju, przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji kulturowych.

W ostatnim sezonie zespół edukacji TR Warszawa znacząco poszerzył zakres swoich działań, projektując innowacyjne i oryginalne programy edukacyjne dla dzieci a także rozwinął pozycję ekspercką w obszarze edukacji warszawskiej i ogólnopolskiej.

Zobacz podsumowanie działań z zakresu rozwoju publiczności w sezonie 2018/2019