Ruszył MAŁY TR!

Tuż przed końcem roku szkolnego siedzibę TR Warszawa na Marszałkowskiej 8 odwiedziły nauczycielki klas I-III – uczestniczki projektu MAŁY TR!

Mały TR to projekt TR Warszawa dotyczący metod pedagogiki teatru, które można wykorzystywać w pracy z dziećmi. Program ma na celu rozwój kompetencji oraz zainicjowanie wymiany dobrych praktyk z pól szkoła-edukacja-teatr. Uczestniczki tegorocznej edycji projektu biorą udział w cyklu warsztatów, w czasie których dzielą się doświadczeniami z innymi nauczycielami, nauczycielkami oraz prowadzącymi zajęcia pedagożkami teatru. Efektem będzie też stworzenie teatralnej gry – kreatywnej pomocy dydaktycznej oraz przeprowadzenie warsztatów teatralnych przez uczestniczki projektu w swoich przedszkolach i szkołach.

W pierwszych działaniach programu Mały TR 2020, prowadzonych 20 i 21 czerwca w TR Warszawa/Marszałkowska 8 udział wzięły: Agnieszka Bomba, Justyna Dąbrowska, Eliza Dutkiewicz, Monika Kochan, Paulina Kraśniewska, Małgorzata Krupińska-Nowicka, Ewelina Pawłowska, Magda Pojedyńska-Grabowska, Iwona Rucińska-Kiepas, Anna Sawczuk, Renata Sim,  Mirosława Szubra, Joanna Woźnicka.

Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym, uczestniczki programu spotkały się z zespołem edukacji na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8. Wspólnie poznały narzędzia pedagogiki teatru, wykorzystywane na zajęciach teatralnych dla dzieci. Prowadzące cykl Helena Świegocka i Marta Bernatowicz zaprezentowały też przykłady działań dla najmłodszych na podstawie gry MAŁY TR, zaprojektowanej w ramach projektu w 2018 roku.

Najważniejszym elementem spotkania z perspektywy uczestniczek było skupienie się na swoich indywidualnych potrzebach – czyli osób zaangażowanych w edukację małych dzieci oraz wymienienie się narzędziami, które dają poczucie sprawczości w pracy. Istotnym punktem warsztatów była także próba zastanowienia się, jak pedagogika teatru może wspierać proces rozwiązywania problemów wychowawczych, z którymi na co dzień nauczycielki spotykają się w szkole. Ważnym elementem była także dyskusja o znalezieniu równowagi przy ustalaniu programu pracy z dziećmi – tak, by nie stawał na przeszkodzie swobodnemu uruchamianiu twórczej energii grupy czy podążaniu za potrzebami klasy a potrzebami poszczególnych dzieci.

Na koniec weekendu uczestniczki zwróciły uwagę na wartość spotkania w tym szczególnym czasie – momencie zamknięcia siedzib szkół i niepewności co do dalszych modeli nauczania. Spotkanie grupy profesjonalistek nie tylko wzmacnia ich kompetencje, ale też buduje cenne relacje zawodowe i daje energię do dalszej pracy z dziećmi.

W trakcie warsztatów nauczycielki rozpoznały potrzeby oraz zebrały informacje i  pierwsze pomysły na grę Mały TR 2020, która powstanie w ramach projektu jesienią. Spotkały się z Tymonem Rochowskim, studentem badania i testowania gier na Wydziale Humanistyki 2.0 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach projektu uczestniczki utworzą autorskie scenariusze lekcji, opracowane podczas indywidualnych spotkań z tutorami. Scenariusze będą punktem wyjścia do przeprowadzenia zajęć w swoich szkołach.

Spotkanie drugiej grupy – osób pracujących w przedszkolach – planowane jest we wrześniu 2020 roku. Szkoła lub przedszkole, którego uczestnik lub uczestniczka bierze udział w projekcie, otrzyma dodatkowo “Odznakę Mały TR”. To znak, że w danej placówce promuje się rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej w zakresie pedagogiki teatru. To też symbol twórczego i innowacyjnego podejście do nauczania, które TR Warszawa już od kilkunastu lat wdraża w ramach działań edukacyjnych dla dzieci.

 

 

 Fot. Patrycja Skwierczyńska

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.