Stop nienawiści, stop uprzedzeniom, stop dyskryminacji. Stanowisko TR Warszawa

W związku z homofobicznymi wypowiedziami prezydenta Andrzeja Dudy i innych prominentnych polityków partii rządzącej oraz antysemickim przekazem mediów rządowych pragniemy oświadczyć, że TR Warszawa przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię czy orientację seksualną. Jesteśmy teatrem otwartym na różnorodność światopoglądową. Nie dajemy zgody na publiczne poniżanie, szczucie, szerzenie nienawiści wobec mniejszości etnicznych czy seksualnych.

W ślad za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka powtarzamy: wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa i siostrzeństwa.

Stop nienawiści, stop uprzedzeniom, stop dyskryminacji.

LGBT to ludzie, nie ideologia!


Zespół TR Warszawa