Tak słyszę cały ten świat…

III Festiwal Form Artystycznych dla Głuchych i Słabosłyszących organizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Siestrzyńskiego  i TR Warszawa. W odbywającym się w dniach 17-18.03.2018 festiwalu „Tak słyszę cały ten świat…” bierze udział ponad 100 niesłyszących uczniów wraz z opiekunami z ośrodków szkolno-wychowawczych z całej Polski.  W czasie przeglądu młodzież prezentuje spektakle teatralne i pokazy taneczne, a także, poezję, filmy i teledyski oraz swoje prace plastyczne, graficzne i fotograficzne. Szczegółowy program festiwalu zostanie podany na początku marca.

TR WARSZAWA od 2014 współpracuje z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Jana Siestrzyńskiego w ramach programu TR BEZ BARIER. Przygotowuje młodzież do odbioru spektakli  podczas warsztatów, przedstawienia TR Warszawa opatrzone są polskimi napisami. TR Warszawa zorganizował także w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w 2017 roku specjalny cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży.

17.03.2018 godz. 10:00-16:00,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23

18.03.2018 godz. 10:00-16:00,
TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8