TISZ TR - TeaTR i Szkoła

TISZ TR to trzyletni projekt zaplanowany na lata 2019–2021, skierowany do uczniów i kadry szkół ponadpodstawowych, mający na celu wprowadzenie młodych odbiorców kultury w świat teatru poprzez praktykę. Projekt ten zakorzeniony i wzorowany jest w berlińskim programie TUSCH – Theater und Schule.

Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna młodzieży i podniesienie ich kompetencji kulturowych w zakresie wiedzy o teatrze i kulturze współczesnej, a także dialog pomiędzy specjalistami kultury i odbiorcami.  Co roku na zakończenie każdego etapu działań młodzież przygotuje formy artystyczne, które zostaną pokazane na profesjonalnej scenie.

W ramach projektu planowane są:
- wykłady inaugurujące projekt dla całej szkoły
- warsztaty teatralne dla wszystkich uczniów szkoły
- warsztaty dla kadry pedagogicznej prowadzone przez pedagogów teatru
- oglądanie spektakli TR Warszawa
- przygotowanie trzech form artystycznych (jedna forma artystyczna w roku szkolnym) z chętnymi uczniami we współpracy z pedagogami teatru i artystami
- zaprezentowanie efektów rocznej pracy: performansu w 2019 roku, video-artu w 2020 roku i przedstawienia w 2021 roku na deskach lub w przestrzeniach teatru TR Warszawa.

Warsztaty teatralne dla całych szkół opierać się będą zarówno na zgłębianiu sztuki w ogóle przez praktyczne ćwiczenia – praca z tekstem, głosem, ciałem, sztuką nowych mediów. Pedagodzy teatru i artyści podczas pracy z młodzieżą przedstawią różne punkty widzenia na sztukę, teatr i jego różnorodne formy. Młodzi uczestnicy projektu poznając różnorodne formy sceniczne i artystyczne zbudują własne dzieła artystyczne, które będą inspirowane ich wypowiedziami na bliskie dla nich tematy.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę kulturowego rozwoju młodych ludzi oraz pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami kultury a szkołą. Mamy nadzieję, że przyczyni się do wykształcenia nawyku odbioru sztuki i czerpania z niej inspiracji w życiu i szkole.

Chcesz zgłosić swoją szkołę?
Napisz na adres: edukacja@trwarszawa.pl do 16 kwietnia 2019 roku!

Projekt TISZ – Teatr i Szkoła został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu: Edukacja Kulturalna.