ZAPIS WYDARZEŃ Z POKAZU GOLGOTA PICNIC W TR WARSZAWA

TR Warszawa włączył się w oddolną, ogólnokrajową akcję środowisk twórczych, w ramach której 27 i 28 czerwca 2014 roku w całym kraju zorganizowano czytanie tekstu sztuki, pokazy rejestracji wideo spektaklu oraz debaty i spotkania.

27 i 28 czerwca na poznańskim Malta Festival planowano wystawienie sztuki "Golgota Picnic" argentyńskiego twórcy Rodrigo Garcii. Przedstawienie miało być biletowane, prezentowane w zamkniętej przestrzeni i przeznaczone dla widzów pełnoletnich. Momo to, wywołało sprzeciw części środowisk narodowych i kościelnych, które bez znajomości spektaklu, na podstawie interpretacji tytułu (obraźliwego w ich przekonaniu zestawienia nazwy "Golgota" i słowa "piknik") oraz fragmentów sztuki dostępnych w internecie, uznały przedstawienie za bluźniercze i obrażające uczucia religijne katolików i rozpoczęły akcję protestacyjną. Dyrekcja i pracownicy festiwalu oraz CK Zamek, stali się obiektem wielotygodniowej kampanii zastraszania, której elementami były wezwania do akcji grożących zamieszkami. W razultacie Dyrekcja Malta Festival odwołała spektakle.

W naszej opinii doszło do ograniczenia ustawowego prawa do wolności twórczości artystycznej i korzystania z dóbr kultury (art. 73 konstytucji RP) i próby wprowadzenia bezprawnej cenzury prewencyjnej. Dlatego TR Warszawa włączył się w oddolną, ogólnokrajową akcję środowisk twórczych, w ramach której 27 i 28 czerwca 2014 roku w całym kraju zorganizowano czytanie tekstu sztuki, pokazy rejestracji wideo spektaklu oraz debaty i spotkania. Celem tej akcji było umożliwienie widzom indywidualnego zapoznania się z przedstawieniem i jego osobistej oceny, a zatem danie narzędzi do podjęcia rzeczowej, prowadzonej w oparciu o znajomość tematu rozmowy. Zarówno twórcy spektakli jak i organizatorzy pokazów i czytań nie narzucają nikomu swoich opinii i poglądów. Nie naruszają niczyjej wolności i nie zmuszają do oglądania spektaklu, czy zapoznawania się z treścią sztuki. Dają jedynie taką możliwość.

Respektując prawo do pokojowego wyrażania sprzeciwu wobec zjawisk, które są w przekonaniu protestujacych sprzeczne z ich systemem wartości, cytujemy słowa biskupa Tuluzy - Roberta Le Galla, który potępiając protesty zorganizowane we Francji przez zwolenników ekskomunikowanego przez Jana Pawła II kardynała Lefebvre'a, przypomniał francuskim katolikom, że "modlitwa nie może być stosowana przez chrześcijan jako instrument nacisku".