Żegnamy Eimuntasa Nekrošiusa


Dziś w nocy odszedł Eimuntas Nekrošius, litewski reżyser, mag teatru, wielka postać europejskiej kultury. Przesyłamy wyrazy współczucia bliskim i współpracownikom twórcy.
Zespół TR Warszawa