Zmiany w kierownictwie TR Warszawa

Z dniem 1 października 2017 roku nastąpiły zmiany w kierownictwie TR Warszawa. Dotychczasowy dyrektor naczelny Wojciech Gorczyca, po 7 latach kierowania teatrem, zdecydował się odejść z zajmowanego stanowiska. W czasie dyrekcji Wojciecha Gorczycy powstał projekt nowej siedziby TR na placu Defilad oraz podpisano umowę inwestycyjną na jej budowę. Otwarta została dodatkowa, tymczasowa scena TR Warszawa w hali ATM Studio, dzięki której teatr rozpoczął proces przygotowania całej organizacji do zmiany siedziby, przede wszystkim poprzez rozwój zespołu, rozbudowę programu i pozyskanie nowej publiczności.

Obowiązki Wojciecha Gorczycy w obszarze organizacyjno-finansowym przejęła Natalia Dzieduszycka, która dołączyła do zespołu TR Warszawa we wrześniu 2017 roku, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora naczelnego. Dotychczas Natalia Dzieduszycka pełniła funkcje menadżera projektu culture.pl prowadzonego przez Instytut Adama Mickiewicza. Przejście Natalii Dzieduszyckiej z IAM do TR Warszawa wzmocni współpracę obu instytucji w obszarze rozwoju i promocji polskiego teatru na świecie dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń.

Nowy dyrektor naczelny TR Warszawa zostanie wyłoniony w trybie konkursowym. Zmiany w kierownictwie TR Warszawa zapewnią ciągłość zarządzania niezbędną do prowadzenia stabilnej działalności bieżącej teatru i jego rozwoju w kontekście planowanej inwestycji na placu Defilad.