4 FOR BECKETT

Projekt "4 for Beckett" to cykl koncertów, na który składają się premierowe wykonania czterech kompozycji Sławomira Wojciechowskiego, Joanny Woźny, Wojciecha Blecharza oraz Dominika Karskiego, a także instrumentalne improwizacje na temat wybranych prac Moniki Zawadzki.

ZOBACZ ZAPOWIEDŹ WIDEO>

WYKŁAD

26 listopada 2014 roku, godz. 19:00
TR Warszawa, sala warsztatowa, ul. Marszałkowska 8
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie teatru.

KONCERT
30 listopada 2014 roku, godz. 19:00
TR Warszawa, scena TR, ul. Marszałkowska 8
Cena biletu: 25 PLN 
Uprzejmie informujemy, że płatnośc za bilety na koncert "4 for Beckett" możliwa jest w kasie TR Warszawa wyłącznie gotówką.

Każdy kompozytor/kompozytorka pracuje na określonym tekście literackim związanym z Beckettem. Są to sztuka radiowa „Cascando” Becketta (W. Blecharz), oryginalne libretto Pawła Krzaczkowskiego „Pokój 404” nawiązujące do „Kwadratu” Becketta (S. Wojciechowski); a także takie utwory Becketta jak powieść „Nienazywalne” (D. Karski), oraz sztuka teatralna „Szczęśliwe Dni” (J. Woźny). Impulsem dla cyklu jest przypadająca w bieżącym roku 25. rocznica śmierci Samuela Becketta.

Pisarstwo Becketta, autora frazy „music always wins”, wyjątkowo intensywnie podejmowała się zagadnienia związków muzyki i słowa. Język staje się u niego materiałem, który ulega zakomponowaniu poprzez szereg technik literackich, bardzo bliskich myśleniu muzycznemu. Powstało w ten sposób wyjątkowe w obszarze literatury napięcie pomiędzy znaczeniem i abstrakcją, znaczeniem i formą. Jeśli muzyka jest tym, co abstrakcyjne, i co operuje raczej na ideach, niż referencyjnym przedstawianiu, to twórczość Becketta konsekwentnie zmierza w kierunku przybliżenia słowa i tekstu abstrakcyjnemu ruchowi myśli muzycznej. Zamiast tekstu jako przedstawienia i powtórzenia rzeczywistości mamy tu do czynienia z autoteliczną pracą języka, który formuje się w sonorystyczne artefakty tekstowe, z jednej strony abstrakcyjne, z drugiej zaś konkretne - jako figury filozoficzne.

Praca kompozytorów i kompozytorek z ich tekstami polega w projekcie "4 for Beckett" na identyfikacji problemu, jako zagadnienia filozoficznego, a następnie na przełożeniu jego literackiej formy, na konkretność muzycznego działania. W tym sensie z założenia projekt ten zakłada szczególny rodzaj pracy muzycznej.

Producentami projektu są Fundacja 4.99, wydawnictwo Bôłt Records, Bundeskanzleramt Osterreich oraz TR Warszawa. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Kurator projektu 4 for Beckett: Paweł Krzaczkowski