Dołącz do INNYCH LUDZI

Zapraszamy twórców i twórczynie (ze szczególnym uwzględnieniem studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów uczelni artystycznych) do udziału w nowym projekcie TR Warszawa, polegającym na wsparciu powstawania materiałów wizualnych i kostiumów do spektaklu "Inni ludzie" w reżyserii Grzegorza Jarzyny, na podstawie nowej książki Doroty Masłowskiej.

Zadaniem wybranej grupy twórczyń i twórców wideo będzie stworzenie materiałów do wizualizacji przedstawienia. Kluczem dla powstających wizualizacji mają być współczesne formy komunikacji; internetowy ściek, w którym komunikaty przekształcają i zniekształcają same siebie oraz rzeczywistość - zarówno wirtualną, jak i realną. Komunikaty tekstowe (SMSy, tweety, hasztagi, komentarze), obrazkowe (memy, komiksy, ikony, loga, Instagram) czy ruchome (gify, animacje, Youtube, Snapchat) zlewają się w jeden strumień komunikacyjny, bez końca zmieniając i zacierając znaczenia. Z tej komunikacyjnej magmy ma powstać interaktywna opowieść o współczesnej Warszawie, jej mieszkańcach, miejscach i mitach.

Grupa wspomagająca powstanie kostiumów, pod kierunkiem kostiumografki Anny Axer Fijałkowskiej, będzie współpracować z pozostałymi członkiniami i członkami artystycznego kolektywu, tworzącego nowe przedstawienie TR Warszawa

Udział w projekcie będzie miał charakter wolontariatu regulowanego umową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy.
Pytania i zgłoszenia można wysyłać na adres rekrutacja@trwarszawa.pl
(w temacie wiadomości prosimy napisać “INNI LUDZIE”).
Prosimy o załączenie życiorysu, portfolio oraz linków do dostępnych materiałów online.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 8 października.  

O “Innych ludziach”

TR Warszawa przygotowuje teatralną adaptacją powieści Doroty Masłowskiej “Inni ludzie”, którą wyreżyseruje Grzegorz Jarzyna. Nad realizacją spektaklu pracować będzie kolektyw, w skład którego wejdą aktorzy z zespołu TR Warszawa, kompozytorzy, artyści warszawskiej sceny hip-hopu, twórcy wideo i projektanci kostiumów. Kolejnym etapem pracy będą pokazy "work in progress" w październiku 2018 roku. Premiera spektaklu planowana jest w sezonie 2018/2019. Spektakl TR Warszawa „Inni ludzie” będzie pierwszym w karierze artystycznej Grzegorza Jarzyny musicalem. Scenariusz oparty jest na błyskotliwym, hiphopowym poemacie Doroty Masłowskiej, jednej z najważniejszych polskich pisarek młodego pokolenia, znanej z bestsellerów „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” i „Paw królowej” oraz głośnego dramatu „Między nami dobrze jest” (koprodukcja TR Warszawa i Schaubühne Berlin).

Miejscem akcji a zarazem bohaterem tej miejskiej antyballady jest Warszawa, pogrążona w smogu metropolia, napędzana narkotykami i alkoholem. Miasto, które przyciąga karierowiczów i nieudaczników, artystów i pracowników korporacji, studentów i dealerów, obiecując złudne szczęście i podrabiany sukces.

„Inni ludzie” to próba portretu późnego kapitalizmu i problemów przez niego wywołanych: nierówności ekonomicznych i społecznych, frustracji młodego pokolenia, rosnącego nacjonalizmu. To opowieść o dysfunkcjonalnej, podzielonej wspólnocie, którą rozsadzają od środka uprzedzenia i nienawiść. Czy umiemy przekroczyć klasowe bariery? Czy jesteśmy w stanie przebić informacyjną bańkę i zrozumieć Innych  – tych, którzy myślą inaczej, mają inny system wartości, inny język i gust? Czy łączy nas coś więcej poza dostępem do Internetu?

Prosimy o załączenie w swoich zgłoszeniach następującej klauzuli: 

Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma, że przetwarzanie przez TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o udział w projekcie “Inni ludzie”, wskazanych w art. 22 [1] ] § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. 

Informuję, że Administratorem danych osobowych jest  TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

- prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu prawa.
- przyszłych procedur rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody.
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie TR Warszawa, tj. dostawcy usług i rozwiązań teleinformatycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia obecnego lub/ i przyszłego procesu rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6  miesięcy od daty rozpoczęcia danego procesu rekrutacji/ukazania się ogłoszenia. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji lub przyszłych rekrutacji. W każdym momencie możesz wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@trwarszawa.pl. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.