Michaił Durnienkow w TR Warszawa

5 marca 2016, g. 21:00
Spotkanie odbędzie się na scenie po zakończeniu spektaklu „Jezioro”.

wstęp wolny


Jego dramaty miał premiery w Moskiewskim Teatrze Artystycznym, Royal Shakespeare Company i Gogol Center w Moskwie. Jako dramaturg współpracował z reżyserami tej miary co Thomas Ostermeier i Kiriłł Serebrennikow. Michaił Durnienkow, wybitny rosyjski dramatopisarz i scenarzysta filmowy, zaliczany do nurtu „nowego dramatu” będzie gościem TR Warszawa. 5 marca spotka się z publicznością. Punktem wyjścia do rozmowy będzie polska prapremiera jego najnowszej sztuki „oro”, którą w TR Warszawa reżyseruje amerykańsko-litewska reżyserka Yana Ross. To utrzymana w klimacie sztuk Czechowa opowieść o współczesnych społeczeństwach europejskich, żyjących w poczuciu narastającego zagrożenia i lęku przed nadchodzącą katastrofą. Spotkaniu będzie towarzyszyć promocja zbioru sześciu dramatów Michaiła Durnienkowa w przekładzie na język polski, które ukazują się pod redakcją Andrieja Moskwina.

Uczestnicy spotkania:

Michaił Durnienkow – dramatopisarz
Yana Ross – reżyserka
Agnieszka Lubomira Piotrowska – tłumaczka „Jeziora”
dr hab. Andriej Moskwin –  Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW