Pętla indukcyjna w TR WarszawaOd początku września 2020 w TR Warszawa funkcjonuje pętla indukcyjna. Pętla rozłożona jest na całej widowni TR Warszawa/Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio. Dzięki niej widzowie i widzki z aparatami słuchowymi będą mogli wyraźniej i bardziej komfortowo odbierać dźwięki ze sceny – użycie mechanizmu pętli eliminuje niepożądane odgłosy z najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej.

Czym jest pętla indukcyjna?

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. To specjalny drut magnetyczny połączony ze wzmacniaczem, który z kolei podpięty jest pod stół mikserski zespołu audiotechniki TR Warszawa. Dzięki pętli widzowie i widzki z aparatami słuchowymi z przełączeniem na cewkę indukcyjną (ma ją niemal 100% aparatów) będą słyszeli dźwięki i słowa ze sceny, nie widowni (czyli szeleszczeń, skrzypień czy szeptów). Pętla rozłożona jest na całej widowni, dzięki czemu osoby z aparatami słuchowymi mogą komfortowo korzystać z niej z dowolnego fotela.


W tym roku zapraszamy osoby korzystające z pętli indukcyjnej na następujące spektakle:
11, 12, 13 września
Wracać wciąż do domu, reż. Magda Szpecht

15, 16 września
Odmęt, reż. Marek Idzikowski

18, 19, 20 września
Powierzchnie gładkie, reż. Marcin Zbyszyński (Potem-o-tem)

1, 2, 3, 4 października
Stream, reż. Katarzyna Minkowska

8, 9, 10, 11 października
Ewelina płacze, reż. Anna Karasińska

15, 16, 17, 18 października
Fantazja, reż. Anna Karasińska

22, 23, 24, 25 października
Staff Only, reż. Katarzyna Kalwat

29, 30, 31 października, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listopada
2020: Burza, reż. Grzegorz Jarzyna

13, 14, 15 listopada
Między nami dobrze jest, reż. Grzegorz Jarzyna

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 listopada
Inni ludzie, reż. Grzegorz Jarzyna

3, 4, 5, 6 grudnia
Onko, reż. Weronika Szczawińska

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grudnia
Cząstki Kobiety, reż. Kornél Mundruczó

TR bez barier

Zespół TR Warszawa nieustannie pracuje na rzecz zwiększania dostępności i pogłębiania uczestnictwa w kulturze. Rozumiemy to bardzo szeroko – zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestniczek i uczestników, jak i likwidowania barier komunikacyjnych i architektonicznych. To także dołożenie starań do dostosowania naszych działań dla grup z niepełnosprawnościami sensorycznymi, słuchu, wzroku i ruchu. Instalacja pętli indukcyjnej w TR Warszawa jest krokiem, dzięki któremu znosimy jedną z barier w dostępie do programu kulturalnego i artystycznego w Warszawie.


Projekt TR BEZ BARIER 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych.