Spoken Word dla więźniarek i więźniów politycznych

22 kwietnia 2018, g. 19:00
miejsce: TR Warszawa (ul. Marszałkowska 8)

Tysiące ludzi na całym świecie przetrzymywane są w więzieniach z powodów politycznych, takich jak obrona praw człowieka, krytykowanie autorytarnej władzy, wyrażanie swoich poglądów, walka o prawa mniejszości i wiele innych. Osoby te bardzo często przetrzymywane są bez sprawiedliwych procesów sądowych, na podstawie absurdalnych oskarżeń i bez możliwości obrony. Prowadzą strajki głodowe i inne akcje protestacyjne przeciwko represyjnej władzy w Rosji, Chinach, Turcji, Birmie, Białorusi, Indonezji, Chile czy Arabii Saudyjskiej. 

Akcja ma na celu wsparcie ludzi więzionych na podstawie decyzji politycznych jako osób niewygodnych dla władz. Oddajmy im głos, który jest uciszany przez reżimy, zagłuszany przez ich „demokratycznych” sojuszników i pomijany przez media głównego nurtu. Milczenie społeczności międzynarodowej w tej sprawie jest cichym przyzwoleniem na ludzką krzywdę i łamanie praw człowieka. Nie ma na to zgody!

W czasie akcji solidarnościowej w TR Warszawa, artyści i artystki odczytają listy, oświadczenia i manifesty więźniarek i więźniów politycznych jako spoken word do podkładów muzycznych. 

Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka na Anarchistyczny Czarny Krzyż, walczący o prawa więźniów politycznych na całym świecie.


Wydarzenie z cyklu "Kreatywnego oporu / Creative Resistance" Radykalnej Akcji Solidarnej. 

____________

liczba miejsc ograniczona
rezerwacja miejsc: kasa@trwarszawa.pl, tel. 22 480 80 08
wstęp - bilety-cegiełki (dowolna kwota) na rzecz Anarchistycznego Czarnego Krzyża (cegiełki sprzedawane w dniu wydarzenia)

____________

wystąpią:

Maja Łukomska
(Aktorka Teatru Wolandejskiego)

Rudka Zydel
https://www.facebook.com/rudkazydel

Łukasz Wójcicki (Komuna//Warszawa)
https://lukaszwojcicki.noblogs.org

Mateusz Andała
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kGSdpVzKZQg

Daisy Kowalsky (Kamila Janiak)
http://culture.pl/pl/tworca/kamila-janiak

Magda Dubrowska
(Gang Śródmieście)

KIDD (Wojtek Cichoń)
https://wojtekidd.org

NIKA
(Pochwalone)


muzyka: Bartek Rączkowski (Komuna//Warszawa)
organizatorzy: Radykalna Akcja Solidarna
partnerzy wydarzenia: TR Warszawa, Komuna//Warszawa