Strategia zespołu TR Warszawa 2019-2023 - Teatr Otwarty

Strategia Zespołu TR Warszawa 2019-2023 TEATR OTWARTY to podsumowanie i wynik przemian organizacyjnych oraz artystycznych, jakie zachodziły wewnątrz naszej instytucji w ciągu ostatnich lat. Dokument ten powstał przy udziale zespołu TR Warszawa, został także poddany licznym konsultacjom i dyskusjom w gronie twórczyń, twórców, odbiorczyń, odbiorców oraz przedstawicielek i przedstawicieli instytucji oraz organizacji kultury. Odbyliśmy kilkanaście spotkań, którym towarzyszyły oprowadzania po siedzibie naszego teatru przy ulicy Marszałkowskiej 8. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom tego procesu; za wszystkie uwagi i komentarze, które pomogły nam sformułować ostateczny kształt strategii.

Wierzymy, że doświadczenie to przełoży się na głębokie i trwałe zmiany w TR Warszawa, na sposób działania i budowania relacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu. Chcemy, aby stało się ono przyczynkiem do debaty o kształcie i przyszłości polskich instytucji kultury.

Do pobrania: 
- Dokument: Strategia TR Warszawa - Teatr Otwarty (PDF, 254 KB)
- Prezentacja: Strategia TR Warszawa - Teatr Otwarty (PPTX, 6,3 MB)