Topnienie - TiSZ TR

6 grudnia w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli odbył się pokaz performatywny pt. TOPNIENIE. Młodzi performerzy Ania Gładysz, Brunon Janicki, Ostap Junko, Natalia Maliszewska, Zofia Powierza, Kaja Sienkiewicz, Iga Wójtowicz oraz Natalia Wrońska wraz z reżyserką Anną Karasińską przez miesiąc pracowali nad formą artystyczną, którą zaprezentowali w szkole. TOPNIENIE to performatywna wypowiedź uczniów o nich samych - o tym, czego się boją, co jest normalne i jak wygląda ich rzeczywistość - ta w szkole i poza nią.

"Topnienie" to pierwszy performatywny efekt długofalowej współpracy XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli z TR Warszawa w ramach projektu TISZ - Teatr i Szkoła.

W ramach pierwszego roku działań od września 2019 odbyły się:
- warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez Annę Rochowską
- wykład inauguracyjny projekt prowadzony przez Annę Rochowską i Annę Kurelską w szkole dla 100 uczniów
- 12 warsztatów pedagogiczno-teatralnych prowadzonych przez Tomasza Daszczuka i Agatę Pietrzyk dla całych klas
- wspólne wyjścia uczniów do teatru na spektakle "Między nami dobrze jest" w reż. Grzegorza Jarzyny, "Ewelina płacze" w reż. Anny Karasińskiej oraz "Kalifornia / Grace Slick" w reż. Rene Pollescha
- spotkanie z Anną Karasińską i aktorami po spektaklu w TR Warszawa
- miesięczna praca wyłonionej grupy uczniów z reżyserską Anną Karasińską w szkole i teatrze w ramach przygotowania performatywnego zakończenia pt. "TOPNIENIE".Pokaz "TOPNIENIE" obejrzało około 80 widzów w tym - uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele oraz widzowie spoza środowiska szkolnego.

obsada: Ania Gładysz, Brunon Janicki, Ostap Junko, Natalia Maliszewska, Zofia Powierza, Kaja Sienkiewicz, Iga Wójtowicz, Natalia Wrońska
opieka reżyserska: Anna Karasińska

pedagodzy teatru: Tomasz Daszczyk, Agata Pietrzyk-Sławińska

opieka pedagogiczna: Marta Rafka

koordynatorka projektu: Marta Bernatowicz

opieka merytoryczna nad projektem TISZ TR: Anna Kurelska, Anna Rochowska
  

Projekt TISZ TR zaplanowany jest na lata 2019-2021. W ramach kolejnych edycji programu planowane są warsztaty dla całych klas, wspólne wyjścia dla teatru oraz przygotowanie nowych form artystycznych (w 2020 roku - wideo-art, w 2021 - spektakl). Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna młodzieży i podniesienie ich kompetencji kulturowych w zakresie wiedzy o teatrze i kulturze współczesnej, a także dialog pomiędzy specjalistami działającymi w obrębie kultury oraz odbiorcami efektów ich pracy.

Projekt TISZ - Teatr i Szkoła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa


TISZ TR 2019-2021 realizowany jest we współpracy z XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie