TRUDNE TEMATY

Cykl warsztatów dla nauczycieli oraz program współpracy ze szkołami partnerskimi zakończony pokazem w TR Warszawa. Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacji teatralnej dla nauczycieli oraz uczniów w TR Warszawa! Rozpoczęliśmy nabór do programu TRudne tematy. W ramach cyklu prowadzone będą jednocześnie dwa moduły – pierwszy skierowany do szkół i uczniów warszawskich liceów, drugi – do nauczycieli chcących wprowadzić w swoją pracę pedagogiczną techniki oparte na modelu pedagogiki teatru.

 

Moduł 2:  TRudne tematy. Cykl warsztatów dla nauczycieli 

Fundacja Generacja TR Warszawa zaprasza nauczycieli i pedagogów z warszawskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach pedagogiczno-teatralnych TRudne tematy. Cykl warsztatów dla nauczycieli w ramach drugiej części projektu.

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów prowadzonych metodami pedagogiki teatru, skupiających się wokół problematyki poruszanej w spektaklach repertuarowych TR Warszawa. Warsztaty prowadzone przez pedagogów teatru z nauczycielami będą rodzajem laboratorium, podczas którego zostaną wypracowane niestandardowe modele pracy w oparciu o techniki teatralne. Projekt zwieńczą warsztaty dla młodzieży odbywające się w szkołach, przeprowadzone przez nauczycieli pod okiem pedagoga teatru, w których wykorzystane zostaną nabyte umiejętności i poznane techniki.  

Program TRudne tematy jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia przestrzeni do twórczego dialogu między osobami zajmującymi się edukacją – tą prowadzoną w szkołach i instytucjach kultury, a młodzieżą. Projekt skierowany do nauczycieli ma na celu przybliżenie specyfiki teatru współczesnego, zachęcanie do korzystania z jego oferty repertuarowej i angażowanie się w różnorodne projekty edukacyjne prowadzone przez instytucje kultury. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Na program warsztatów z nauczycielami składa się 6 spotkań w teatrze: 

1. Warsztaty wprowadzające, mające na celu przedstawienie historii TR Warszawa oraz podstawowych założeń pedagogiki teatru i pracy z młodzieżą podczas 10-letniej praktyki prowadzenia zajęć edukacyjnych w TR Warszawa. Warsztaty mają na celu zapoznanie się uczestników z pedagogiem teatru i koordynatorem projektu. 

termin: wrzesień 2017

2. Warsztaty o teatrze eksperymentalnym - wprowadzenie tematyki teatru współczesnego i jego nowatorskich form wyrazu. W warsztatach zostaną wykorzystane elementy teatralnej pracy z ciałem oraz improwizacji. 

termin: wrzesień 2017

3. Warsztaty pt. „Teatr życia codziennego”: temat podejmowany podczas warsztatów: relacje w rodzinie wielopokoleniowej, wkraczanie w dorosłość. W warsztatach zostaną wykorzystane elementy pracy z tekstem teatralnym, zabawy językowe oraz improwizacja związana z budowaniem teatralnej przestrzeni spektaklu “Między nami dobrze jest” w reż. Grzegorza Jarzyny. 

termin: wrzesień 2017

4. Warsztaty pt. „Dojrzewanie w szkole”. Tematem podejmowanym podczas warsztatów będzie dojrzewanie a proces nauczania, wychowawcza rola szkoły i pracy nauczyciela. W warsztatach zostaną wykorzystane związane ze spektaklem “Męczennicy” w reż. Grzegorza Jarzyny.

termin: październik 2017

5. Warsztaty pt. „Rzeczywistość poszerzona”. Tematem podejmowanym podczas warsztatów będzie związek rodzina – szkoła a zagrożenia płynące z funkcjonowania w świecie nowych mediów i wszechobecnej technologii. W warsztatach zostaną wykorzystane elementy wprowadzenia w działania teatralne obiektów ze świata nowych mediów.

termin: październik 2017

6. Warsztaty pt. „O końcu”. Tematem podejmowanym podczas warsztatów będzie pytanie, jak dyskutować z młodzieżą na tematy takie jak przemijanie, starość, choroba czy śmierć. Przełożenie trudnych tematów na język sztuki pozwoli uczestnikom na rozmowę o sprawach ostatecznych poprzez sztukę i kreację artystyczną.

termin: październik 2017

W trakcie trwania pierwszego etapu projektu grupa nauczycieli obejrzy 2 wybrane spektakle z repertuaru TR Warszawa, w oparciu o które prowadzone będą warsztaty. O przyjęciu do tej części projektu decyduje kolejność zgłoszeń nauczycieli. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Nauczycieli i pedagogów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i odesłanie jej do  teatru – pocztą na adres:

TR WARSZAWA
ul. Marszałkowska 8
00-590 Warszawa
z dopiskiem „TR/TiSZ”
lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: projekty.edu@trwarszawa.pl

Zgłoszenia nauczycieli do "Modułu 2" będziemy przyjmować od 8 maja do 10 września 2017 roku.

 Projekt TRudne tematy dofinansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


Zobacz broszurę na temat projektu: