Unia Europejska to także kultura

26 maja 2019 roku wybieramy posłanki i posłów do europarlamentu.
Tego dnia wybierzemy także wizję rozwoju kultury – polskiej i europejskiej. 

W ramach programu Kreatywna Europa do 2020 roku Unia Europejska wyda w sumie 1,46 mld euro na realizację projektów promujących m. in. różnorodność kulturową. Jak rozumieją tę różnorodność kandydatki i kandydaci do europarlamentu? Będą przecież współdecydować o programach unijnych na kolejne lata – jaką kulturę zechcą rozwijać i wspomagać?

Kultura jest stawką naszej przyszłości. Dlatego Kultura Niepodległa we współpracy z Frontem Europejskim i TR Warszawa w maju, przed wyborami, podyskutuje właśnie o kulturze z politykami. Podczas wyborów samorządowych rozmawialiśmy w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera z kandydatami na prezydenta stolicy. Teraz czas na przyszłe europosłanki i przyszłych europosłów!

Zgodnie z najświeższym – w momencie przygotowywania spotkań – sondażem IBRIS dla RMF24, Onet.pl i Dziennik Gazeta Prawna do europarlamentu mają szansę wejść: Prawo i Sprawiedliwość (38,7% poparcia), Koalicja Europejska (33%) oraz Wiosna (8,2%). Dlatego też właśnie z przedstawicielami tych ugrupowań będziemy się spotykać. 

Majowe spotkania w TR Warszawa będą miały charakter otwarty (z możliwością zadawania pytań przez publiczność). Poprowadzą je m. in. Max Cegielski (Kultura Niepodległa) i Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana).

13.05 godz. 19.00: Wiosna (prof. Monika Płatek)

18.05 godz. 19:00 Koalicja Europejska (Danuta Hübner, Michał Boni)

20.05 godz 19:00 Prawo i Sprawiedliwość (Dominika Chorosińska)

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ROZMOWY O WIZJI ROZWOJU KULTURY POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ!

Organizatorzy: Kultura Niepodległa, TR Warszawa, Front Europejski