Solidarność. Nowy projekt

REŻ.: PAWEŁ WODZIŃSKI

 • spektakle gościnne: 8, 9 grudnia 2017 r.

  W 1981 roku w Hali Olivia w Gdańsku odbył się historyczny I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność“. 900 związkowców, reprezentujących blisko 10 milionowy ruch społeczny dyskutowało nad alternatywną wizją Polski samorządnej. Spektakl Pawła Wodzińskiego i zespołu oparty na stenogramach zjazdu oraz materiałach dokumentalnych jest próbą spojrzenia na dzisiejsze możliwości samostanowienia społecznego wobec rosnącej fali nacjonalizmu i autorytaryzmu. Czy inna polityka i inne społeczeństwo są jeszcze możliwe?

  od realizatorów:
  Wydarzenia z I Zjazdu Delegatów „Solidarności“ w Gdańsku dały nadzieję na to, że inne społeczeństwo i polityka są możliwe. W 1981 roku, na krótki moment w naszej historii pojawiła się szczera próba wcielenia w życie idei samorządności politycznej i ekonomicznej, bez klasowych i kulturowych przywilejów. Idei, od której jesteśmy dziś bardzo oddaleni.

  Pierwsza „Solidarność” opracowała i przegłosowała program odpowiadający na potrzeby wszystkich jego członkiń/ów. Wsparta siłą 10 milionów ludzi zaproponowała inną, alternatywną wizję Polski, opartą m.in. na samozarządzaniu, równym dostępie do usług publicznych, a także ochronie środowiska i rozwoju społecznym poprzez kulturę i edukację. Ten bezprecedensowy projekt został gwałtownie przekreślony przez stan wojenny, a po ’89 idea demokracji bezpośredniej została ostatecznie odsunięta na dalszy plan, również przez elity „Solidarności”, które chętnie wdrażały wzorce neoliberalnego kapitalizmu, skutecznie odcinające obywateli od idei i możliwości uspołeczniania państwa. „Solidarność. Nowy projekt” sprawdza ideę konstytuowania się masowego ruchu społecznego, opartego na zasadach demokracji bezpośredniej. To performatywne wychylenie w przyszłość i próba spojrzenia na dzisiejsze możliwości samostanowienia społecznego, będącego demokratyczną odpowiedzią na wzrost nastrojów nacjonalistycznych i autorytarne działania władzy.

  Założenia programu „Samorządna Rzeczpospolita” wydają się dziś szczególnie aktualne.

  Potrzeba przemyślenia nowego, równościowego projektu politycznego stanowi poważne wyzwanie przed całym polskim demokratycznym społeczeństwem. Podobnie aktualna staje się także (pisana z małej litery) solidarność, jedyna wartość stanowiąca realną odpowiedź na ekonomiczne, polityczne i społeczne barbarzyństwo, które stało się cechą charakterystyczną współczesności.

  Solidarność. Nowy projekt jest drugim spektaklem, po bydgoskiej Solidarności. Rekonstrukcji, poświęconym tematowi Solidarności, tworzonym przez ten sam zespół twórców, ale w innym mieście, w innym teatrze, w innych okolicznościach. 

  Materiały filmowe z I Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" użyte w spektaklu pochodzą ze zbiorów Fundacji Video Studio Gdańsk.


  Pokaz spektakli jest możliwy dzięki pomocy Miasta st. Warszawy oraz TR Warszawa.

  Produkcja: Biennale Warszawa

  czas trwania: 2 godz. 30 min (jedna przerwa)

  Spektakl grany w TR Warszawa / ATM Studio, ul. Wał Miedzeszyński 384

  Nie masz jak dojechać na spektakl?
   
  >> Tutaj sprawdzisz << 
  rozkład jazdy naszego specjalnego autobusu do ATM STUDIO


  bilety: 70 zł (normalny) / 30 zł (ulgowy) / wejściówka: 20 zł / 1 zł studenci szkół i uczelni artystycznych

   

  Obsada

  TWÓRCY

  • Paweł Wodzińskireżyseria i scenografia
  • Piotr Grzymisławskiwspółpraca dramaturgiczna
  • Karol Nepelskimuzyka
  • Magda Mosiewiczwideo
  • Michał Głaszczkaświatła
  • Łukasz Jararealizacja multimediów
  • Łukasz Maciej Szymborskiprojekt dźwięku
  • Sławek Kyrylowasystentka kompozytora
  • Jan Sowakonsultacja merytoryczna
  • TR Warszawaprodukcja

  "Workplace" oraz "Solidarność. Nowy projekt" w TR Warszawa

  W październiku zaprezentowane zostaną warszawskiej publiczności spektakle "Solidarność. Nowy projekt" oraz "Workplace" – dwa projekty teatralne będące kontynuacją ostatniej pracy Pawła Wodzińskiego i Bartka Frąckowiaka oraz zespołu artystycznego Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Spektakle te są tworzone przez ten sam zespół twórców, ale już w innym mieście, w innym teatrze i w innych okolicznościach.

  Artystki i artyści kontynuują rozpoczętą w Bydgoszczy ideę teatru rozumianego jako miejsca dobra wspólnego – przestrzeni aktywności artystycznej, społecznej i intelektualnej. Zespół zamyka poprzedni etap pracy i otwiera następny, bezpośrednio wypływający ze wspólnych doświadczeń, opartych na solidarności zespołu i idei autonomii. W swoich działaniach ma na celu uruchamianie progresywnej przestrzeni myślenia i działania, będącej odpowiedzią na zmiany zachodzące w polityce kulturalnej. Poszukuje tym samym alternatywy dla konserwatywnych i neoliberalnych formuł funkcjonowania sztuki, a teatr czyni miejscem debaty społecznej. Prezentacja nowych projektów teatralnych jest dla tego zespołu również sprawdzeniem możliwości innej, alternatywnej formuły działania i stanowi płaszczyznę współpracy na nowych zasadach, poza instytucją, w której do tej pory funkcjonował. Testowany jest nowy model pracy, w którym zwiększa się współodpowiedzialność za cały projekt, a artystyczne ryzyko podejmowane przez wszystkich zaangażowanych jest większe od tego, z jakim spotykali się w dotychczasowej pracy. Działanie to oparte jest na otwartości na nowe sytuacje, jakie mogą pojawić się w trakcie pracy. Jest testowaniem teatru pod kątem możliwości jego demokratyzacji.