Edukacja

Program EDUKACJA w TR Warszawa prowadzony jest od 2006 roku. To warsztaty, wykłady i spotkania dające możliwość głębszego, bardziej aktywnego kontaktu z teatrem, będące bodźcem do dalszych poszukiwań i twórczych postaw. Propozycje programowe Edukacji w TR kierowane są do różnych grup odbiorców: młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych, osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, dzieci, seniorów, do mieszkańców Warszawy oraz grup przyjezdnych.

POBIERZ PREZENTACJĘ>W ramach programu Edukacja w TR, teatr  współpracuje z Fundacją Generacja TR WARSZAWA, z  Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Fundacją Kultury bez barier, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” i Stowarzyszeniem „Rozwiń się”.

Projekty realizujemy dzięki dotacjom celowym:  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawy oraz Narodowego Centrum Kultury.