Historyczno-teatralne warsztaty TwóRcze

Ideą przewodnią projektu była próba zderzenia historii Teatru Rozmaitości, kamienicy przy Marszałkowskiej 8, w której mieści się teatr od 1939 roku oraz historii mieszkańców kamienicy i okolic, z żywiołem teatralności. Projekt zakładał poznanie historii miejsc, ludzi, okolic i twórczą inspirację tym, co uda się młodzieży nagrać.

W ramach projektu odbyły się spacery varsavianistyczne po okolicy, nagrywanie wywiadów,  warsztaty dziennikarskie, aktorskie, dramaturgiczne, multimedialne oraz odbyła się praca nad zebraniem całości w jeden efekt twórczy.

Uczestnicy warsztatów po wstępnym przygotowaniu dziennikarsko – multimedialnym wyruszyli szukać ludzi gotowych opowiedzieć im swoją historię. Powstało wiele godzin nagrań – wideo, audio, wywiadów spisanych zaledwie, które w całości stały się inspiracją dla dalszej pracy. Tak postał efekt finalny – nagrania nowych wywiadów.

Ten projekt pokazał jak wielki potencjał niesie ze sobą żywa opowieść ludzi, spotkanie z żywym człowiekiem, z jego niepowtarzalnością i historią. Z jego mądrością. Pozostał w nas niedosyt związany ze zbyt krótkim czasem pracy. Niektóre pomysły zaczęły rodzić się dopiero pod koniec warsztatów. Ponieważ zakładaliśmy pewną niewiadomą – element twórczy – zależny tak od potencjału twórczego uczestników jak i ludzi spotkanych podczas prowadzenia wywiadów, nie chcieliśmy na samym początku zakładać rodzaju efektu warsztatów. Zakładaliśmy, że efekt ten będzie miał postać przedstawienia lub wideo przedstawienia – okazało się, że dla tej grupy uczestników szczególnie ciekawe okazało się samo nagranie – proces zapisu i proces teatralizacji. Stąd w efekcie wywiadów powstały - nowe wywiady.

Koordynacja: Anna Rochowska
Dofinansowano ze środków m.st. Warszawy oraz Fundacji Generacja TR Warszawa.