Starter

TR Warszawa zaprasza grupy szkolne do udziału w warsztatach teatralnych organizowanych w nowej przestrzeni edukacyjnej TR Warszawa w ATM Studio. Warsztaty organizujemy na życzenie grupy i dostosowujemy je do wieku uczestników. Proponujemy zajęcia w dwóch odsłonach:  

TEATRALNY STARTER 

TR Warszawa zaprasza grupy szkolne do udziału w programie warsztatów teatralnych organizowanych w nowej przestrzeni edukacyjnej TR Warszawa w ATM Studio. Warsztaty organizowane są dla chętnych grup szkolnych (całych klas lub wybranych osób), dotykają podstawowych teatralnych zagadnień. 

WYOBRAŹ SOBIE TEATR 

Wszystko zaczyna się od wyobraźni. Podczas zajęć spróbujemy uruchomić teatralną kreatywność oraz stworzymy podstawowe elementy składowe spektaklu, takie jak postaci, scenografia i muzyka. W trakcie wspólnych działań dzieci poznają proces powstawania sztuki teatralnej. 

Terminy:

19 lutego / 9.00 – 16.00 
20 lutego / 9.00 – 16.00 
21 lutego / 9.00 – 16.00

wiek uczestników: od 6 do 13 lat

czas trwania: 2 godz.
godzina rozpoczęcia warsztatów: po ustaleniu z koordynatorem grupy
miejsce: TR Warszawa/ATM Studio, ul. Wał Miedzeszyński 384
bilety na warsztaty: 10 zł od osoby 

rezerwacja miejsc: edukacja@trwarszawa.pl 
W roku 2014 warsztaty współorganizowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach ubiegłych dofinansowano ze środków m.st. Warszawy, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.