Teatralne Spięcie

Teatralne Spięcie to projekt łączący teatry i szkoły. Nauczyciele biorą udział w cyklu warsztatów organizowanych przez członków SPT przy wsparciu pracowników teatru.

Prowadzący wykorzystują narzędzia teatralne oraz pokazują, jak zastosować je w praktyce. Uczestnicy poznają ideę pedagogiki teatralnej, a przede wszystkim zdobędą narzędzia do budowy warsztatu do spektaklu. Wynikiem pracy będą autorskie scenariusze, które nauczyciele wykorzystają w teatralnej pracy z młodzieżą.

Projektem zostało objętych 10 teatrów w całej Polsce. Udział w Teatralnym Spięciu będzie początkiem trwałej współpracy na polu edukacji między dwoma środowiskami: szkolnym i teatralnym.

WIĘCEJ>