TR Wizja

TRwizja kreatywne warsztaty filmowo – teatralne to projekt realizowany w 2013 roku dla istniejącej grupy TRwizja oraz osób, które chciały do niej dołączyć. Projekt skierowany był do grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

W ramach projektu TRwizja młodzież uczestniczyła w warsztatach z zakresu emisji głosu (prowadzonych przez Lecha Łotockiego), pracy przed kamerą (prowadzone przez Marię Maj), reżyserii światła (prowadzone przez Michała Głaszczkę), przygotowywania tekstów (prowadzone przez Piotra Szczęśniaka), filmowania (prowadzone przez Michała Żuberka oraz Ewę Łuczak) i montażu (prowadzone przez Ewę Łuczak). Uczestnicy tworzyli relacje i reportaże z wydarzeń teatralnych i okołoteatralnych jak odczyty, wystawy, spotkania z publicznością. 

Na zakończenie warsztatów powstały samodzielnie przygotowane przez młodzież etiudy filmowe. 
Opieka merytoryczna i artystyczna: Ewa Łuczak
Koordynacja: Anna RochowskaAby dołączyć do TRwizji należy posiadać umiejętność montażu oraz samodzielnej pracy z kamerą. Zgłoszenia można przesyłać na adres: ewa.luczak@trwarszawa.pl Materiały przygotowane przez zespół TRwizji można zobaczyć w Mediatece.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.