Trop Teatr!

Projekt „TRop teaTR!” był propozycją warsztatów dla najmłodszych koneserów sztuki, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę teatralną. Warsztaty rozpoczynały się od zwiedzania teatru, a zakończyły zajęciami teatralnymi na scenie.

Pierwsza część zajęć to magiczna podróż przez zaplecze teatru aż na scenę. Pierwszy etap rozpoczyna się w garderobie, następnie przechodzimy przez całe zaplecze teatru oraz widownię, aby na końcu wejść  na scenę. W każdym z poszczególnych etapów podróży przez teatr, dzieci  poznają  kolejne zawody i zadania osób – pracowników instytucji, których widz nie ma okazji zobaczyć, a bez których nie mogłoby się odbyć żadne przedstawienie (takie jak: garderobiana, charakteryzatorka, technik sceny, akustyk, oświetleniowiec, inspicjent, sufler, dramaturg). Tematyka zajęć oraz długość wycieczki po teatrze uzależnione są od: wieku uczestników, liczebności grupy, zainteresowań oraz temperamentu. 

Druga część warsztatów to tematyczne zabawy takie jak: teatr cieni, wspólne tworzenie modelu teatru, zajęcia z podstawowych technik aktorskich, tworzenie mini scenek, zabawa z rekwizytem, odgrywanie improwizowanych scen teatralnych, warsztat musicalowy - oparty na muzyce i tańcu, zajęcia z konstruowania i animacji lalki. Dwugodzinne warsztaty realizowane były w terminie od 30.06 do 18.07 br. dla uczniów szkół podstawowych spędzających czas w ramach akcji Lato w Mieście. 

Dofinansowano ze środków m.st. Warszawy w ramach akcji Lato w Mieście oraz Fundacji Generacja TR Warszawa.