Fundacja Tr

Szanowni Państwo,
Akcja „Kup sobie teatr”, w której zechcieli Państwo wziąć udział wspierając TR Warszawa swoją darowizną, była wspaniałym i wymownym dowodem poparcia dla naszego teatru ze strony publiczności. Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować za ten tak ważny dla nas gest i za przekazane środki.

W najbliższych dniach wykonamy kolejny krok na drodze do urzeczywistnienia naszych starań o własną siedzibę – wykupimy od Miasta działkę na warszawskim Placu Defilad, na której powstanie budynek TR Warszawa. To przełomowy moment, który rozpocznie nowy etap w naszej działalności, pragniemy wiec by miał on również wymiar głęboko symboliczny. Chcielibyśmy, żeby zakup działki został sfinansowany w większości z pieniędzy zebranych w ramach akcji „Kup sobie teatr”- w ten sposób dar naszych widzów stanie się jedną z podwalin nowego teatru, a nasi przyjaciele będą zaangażowani w jego budowę od samego początku.

Ponieważ w pierwotnym założeniu pieniądze ze składki miały być przeznaczone na wykup obecnej siedziby TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8, zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę celu darowizny i na przekazanie wpłaconej przez siebie kwoty na rzecz zakupu działki na Placu Defilad. Będziemy wdzięczni za przesłanie potwierdzenia na adres fundacja@trwarszawa.pl do dnia 18 sierpnia 2014 r.

W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o informację czy życzą sobie Państwo aby przekazana darowizna została przeznaczona na inny cel (np. finansowanie budowy) czy zwrócona. Każdy z Państwa będzie w specjalny sposób wyróżniony i uhonorowany za wsparcie budowy nowej siedziby TR Warszawa.

Dziękując za okazaną nam pomoc, pozostajemy z poważaniem i serdecznie pozdrawiamy,
Michał Goździk, Prezes Fundacji Generacja TR
Wojciech Gorczyca, Dyrektor Naczelny TR Warszawa
Grzegorz Jarzyna, Dyrektor Artystyczny TR Warszawa

***

Od momentu założenia Fundacja TR Warszawa miała jeden podstawowy cel, jakim jest wspieranie działalności i realizacji zadań statutowych TR Warszawa, jednej z najważniejszych instytucji kultury w Polsce. Przez cały okres swojej działalności fundacja wypracowała szereg modeli wspierania działalności teatru, które w większości skupiają się na: organizowaniu przedstawień teatralnych w kraju i zagranicą; współpraca z instytucjami kultury na całym świecie; dofinansowaniu i finansowaniu działalności kulturalnej teatru, w tym produkcji spektakli teatralnych; pozyskiwaniu środków materialnych i finansowych wspierających działalność statutową TR Warszawa.

www.fundacjatr.pl