Ludzie

 • DYREKTOR NACZELNY:
  Wojciech Gorczyca

  PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO:
  Izabela Stachurska

  SEKRETARIAT DYREKCJI
  Barbara Janczewska

  DZIAŁ INWESTYCJI
  Główny specjalista ds. inwestycji: Michał Rudnicki
  Asystentka ds. inwestycji: Monika Oleśko
  Specjalista ds. inwestycji: Kacper Białkowski

  DZIAŁ PRODUKCJI
  Kierownik działu produkcji: Małgorzata Cichulska
  Producentki: Karolina Pająk, Natalia Starowieyska

  DZIAŁ KOMUNIKACJI
  Kierowniczka działu komunikacji: Kaja Stępkowska
  Zastępczyni kierowniczki ds. sprzedaży i rozwoju publiczności: Małgorzata Lipińska 
  Promocja: Jakub Drzewiecki, Joanna Janiszewska
  Realizacja i montaż wideo: Ewa Łuczak
  Organizacja Widowni: Justyna Matyjaśkiewicz
  Bileterzy: Kacper Andruszczak, Julia Bellon, Barbara Bendyk, Kazimierz Czartoryski, Adrian Derkacz, Iga Dzięgielewska, Marta Elson, Marta Fiszer, Katarzyna Korytowska, Pamela Leończyk, Mateusz Michalski, Anna Miller, Jagoda Nowakowska, Julia Pałejko, Aleksandra Plech, Marek Praski, Maciej Przygoda, Katarzyna Pyssa, Kamila Raűber, Aniela Sieczkowska, Martyna Staros, Jakub Tlałka, Michalina Żemła, Magdalena Żurawska

  DZIAŁ EDUKACJI
  Kierownik działu edukacji: Anna Rochowska
  Asystentka: Anna Gąsiorowska

  DZIAŁ TECHNICZNY
  Kierownik Techniczny: Piotr Pawlik
  Zastępca Kierownika Technicznego: Sebastian Kuźma
  Zastępca Kierownika Technicznego ds. budowy scenografii: Andrzej Łastowski
  Realizatorzy Światła: Jędrzej Jęcikowski, Remigiusz Siek, Kacper Stykowski, Daniel Sanjuan Ciepielewski
  Realizatorzy Dźwięku: Piotr Domiński, Jarek Grzelak, Antek Mantorski
  Realizatorzy Wideo: Adrian Hutyriak, Gwidon Wydrzyński, Łukasz Faliński, Jerzy Szelewicz
  Brygadierzy Sceny: Andrzej Tuszewicz, Piotr Bogumił
  Technicy Sceny: Paweł Gromek, Piotr Gromek, Łukasz Winkowski
  Montażysta sceny: Marcin Puanecki
  Rekwizytorzy: Tomasz Trojanowski, Grzegorz Zielski
  Garderobiana: Elżbieta Kołtonowicz
  Charakteryzatorka: Milena Jura, Agata Lipińska
  Stolarze: Stefan Dukała, Tadeusz Tomaszewski
  Ślusarze: Tomasz Ciężarek, Karol Korytko

  ARCHIWUM
  Kierowniczka projektu "Archiwum Cyfrowe TR Warszawa": Monika Szewczyk-Wittek
  Specjalista ds. digitalizacji: Mirek Kania
  Archiwista: Waldemar Michałowski  

 • DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
  Grzegorz Jarzyna

  DZIAŁ ARTYSTYCZNY
  Dyrektor Artystyczny: Grzegorz Jarzyna
  Zastępca Dyrektora Artystycznego do spraw Programowych: Roman Pawłowski
  Kierownik do spraw artystycznych: Paweł Kulka
  Asystent do spraw literackich: Jacek Telenga
  Kierowniczka ds. koordynacji pracy artystycznej: Małgorzata Mazur
  Asystentka do spraw koordynacji pracy artystycznej: Aleksandra Bielewicz
  Inspicjenci: Karolina Gębska, Wojciech Sobolewski, Malwina Szumacher
  Asystentka Dyrektora Artystycznego: Olga Drygas
  Specjalistka ds. praw autorskich: Małgorzata Makowska 

  ZESPÓŁ AKTORSKI
  Jan Dravnel, Dobromir Dymecki, Natalia Kalita, Aleksandra Konieczna, Cezary Kosiński, Magdalena Kuta, Lech Łotocki, Rafał Maćkowiak, Maria Maj, Sebastian Pawlak, Agnieszka Podsiadlik, Paweł Smagała, [ Danuta Szaflarska ] (1915-2017), Tomasz Tyndyk, Justyna Wasilewska, Adam Woronowicz, Agnieszka Żulewska

  KURATORZY
  Grzegorz Laszuk (Grafika)

 • GŁÓWNA KSIĘGOWA:
  Wanda Dorant-Podgórska

  DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
  Kierownik Administracyjny: Piotr Sykson
  Magazynier: Andrzej Charzyński
  Starszy referent ds. administracyjnych: Justyna Piłatowicz
  Elektryk-koncerwator: Paweł Śmigielski

  KSIĘGOWOŚĆ
  Zastępczyni Głównej Księgowej: Elżbieta Kuśmierkiewicz
  Księgowe: Danuta Solarska, Bożena Tomaszewska
  Kasa: Artur Krużmanowski, Urszula Musiał-Kozłowska

  FUNDRAISING
  Karol Wittels, Weronika Brączek

  PION DN:
  Specjalista ds. kadr: Anna Kostrzewa
  Specjalista ds. bhp: Andrzej Wiśniewski

  OBSŁUGA PRAWNA
  Elwira Magdziak