Misja

Misją TR Warszawa jest:

Tworzenie nowego, wyrażającego współczesność języka teatralnego, nowatorskich form artystycznego wyrazu i innowacyjnych technik aktorskich, reżyserskich i dramaturgicznych. Pobudzanie refleksji nad istotnymi zjawiskami i tematami obecnymi w dyskursie publicznymi dostarczanie narzędzi do ich analizy i oceny.

Naszym celem jest poszerzanie przestrzeni dialogu społecznego poprzez poruszanie tematów tabu i prezentowanie różnorodnych, przełamujących stereotypy punktów widzenia i interpretacji rzeczywistości. Badanie i ilustrowanie dynamiki relacji międzyludzkich i napięć występujących w społeczeństwie. Prezentowanie wybitnych spektakli teatralnych zarówno polskich, jak i zagranicznych reżyserów. Przybliżanie wartościowych, a często nieznanych dzieł polskiej i światowej dramaturgii. Prezentowanie nowatorskich i burzących schematy myślowe interpretacji tekstów klasycznych. Inicjowanie powstawania nowych tekstów dramaturgicznych. Edukacja artystyczna i likwidowanie barier dostępu do sztuki różnych grup społecznych. 

Wierzymy, że działalność TR Warszawa pozwala tworzyć przestrzeń dla działań z różnych dziedzin sztuki, a tym samym kształtować holistyczne podejście do sztuki oraz promować Polskę i polską kulturę za granicą.