Misja

TR WARSZAWA - TEATR OTWARTY

WARTOŚCI ZESPOŁU TR WARSZAWA:
zaufanie
odpowiedzialność
otwartość
odwaga
wolność
wspólnotowość

TR WARSZAWA W 2023 ROKU

Zwiększamy skalę i zasięg oddziaływania programu artystycznego przy zachowaniu tożsamości i profilu, wypracowanego przez zespół TR Warszawa w ciągu ostatnich dwóch dekad. Chcemy w sojuszu z innymi teatrami wzmacniać status zespołowego teatru artystycznego, rozwijać i upowszechniać w kraju i na świecie osiągnięcia polskiej szkoły teatru.   

Chcemy, aby zespół TR Warszawa generował zmiany w kulturze, kreował nowe prądy w sztuce, a przez to podnosił kompetencje społeczne i kulturowe widza. Kontynuujemy i rozwijamy współpracę z innymi teatrami, instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury, aby zwiększyć uczestnictwo w kulturze i wspólnie budować pozycję Warszawy jako jednej z europejskich metropolii, zróżnicowanej społecznie, kulturowo i narodowościowo. 

TR Warszawa w roku 2023 to samoucząca się, krytyczna wobec siebie, sprawnie i nowocześnie działająca instytucja, w której cały zespół – artystyczny i organizacyjny pracuje na wspólne cele. Odwołujemy się do tradycji naszego zespołu, wyciągamy wnioski z dotychczasowych doświadczeń i na tej podstawie budujemy przyszłość organizacji. Nie zależy nam na zachowaniu status quo. 

Instytucja jest prowadzona tak, aby wyzwalać kreatywność i zapewniać rozwój swoich pracowników i współpracowników oraz korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Strategiczne decyzje artystyczne nie są podejmowane jednoosobowo, ale kolektywnie. Twórcy chcą tu pracować, bowiem otrzymują czytelne i korzystne warunki współpracy (m.in. gwarantowane liczby powtórzeń spektakli po premierze, transparentne zasady ustalania budżetów i wynagrodzeń). Wszyscy uczestnicy procesu twórczego traktowani są podmiotowo. Jesteśmy otwarci na różne modele pracy artystycznej.  Priorytetem dla zespołu jest rozwój i współdziałanie w grupie, a nie jedynie dążenie do indywidualnego sukcesu. 

Zespół TR Warszawa jest gotowy do kolejnego etapu rozwoju teatru w nowym budynku na Placu Defilad. 

WIZJA

TR Warszawa – TEATR DLA PRZYSZŁOŚCI – teren rozwoju otwartej i świadomej wspólnoty.