Grzegorz Jarzyna laureatem nagrody im. C.K. Norwida

Grzegorz Jarzyna, zastępca dyrektorki TR Warszawa ds. artystycznych, został laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2020 w kategorii Teatr za reżyserię, adaptację i scenografię spektaklu spektaklu “Inni ludzie” (TR Warszawa, prem. 2019). Jak podkreślił Lech Śliwonik, przewodniczący kapituły teatralnej tej prestiżowej nagrody, jest to “ogromnie barwne widowisko o wymiarze również tragicznym. Pierwsze takie dokonanie w twórczości Grzegorza Jarzyny, ale bardzo ważne dla polskiego teatru współczesnego”.

W gronie tegorocznych laureatek i laureatów znaleźli się również Anna Piwkowska, autorka książki “Między monsunami” (kat. Literatura), Paweł Mykietyn, za kompozycję “II koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną” (kat. Muzyka), Stanisław Wieczorek za wystawy grafiki w Galerii Sztuki na Prostej w Jabłonnie (kat. Sztuki plastyczne).

O nagrodzie

Ustanowiona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznawana jest corocznie artystkom i artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Celem i ideą wyróżnienia jest przede wszystkim promocja wybitnych dzieł i artystek i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną “Dzieło życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego. Tegorocznym laureatem nagrody specjalnej jest Marek Gaszyński, wybitny znawca polskiej muzyki rozrywkowej.

Rokrocznie kandydatki i kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody “Dzieło życia” kandydatki i kandydatów zgłaszać mogą także mieszkanki i mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Kapituły nagrody

Wyboru nominowanych i laureatów dokonują Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, które powoływane są przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W ich skład wchodzą wybitni twórcy, twórczynie, krytycy i krytyczki sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele i przedstawicielki warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radne i radni województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają po trzech nominowanych, a następnie spośród nich po jednym laureacie z każdej z dziedzin sztuki. W kapitule teatralnej zasiedli Dorota Buchwald, Katarzyna Flader-Rzeszowska, Tomasz Grochoczyński, Wojciech Majcherek, Tomasz Miłkowski, Lech Śliwonik – przewodniczący, Jacek Wakar oraz Jadwiga Zakrzewska.

Gala wręczenia nagród

Ogłoszenie laureatek i laureatów nagrody odbyło się w tym roku w formie wirtualnej. “Mam nadzieję, że ta nagroda będzie takim szczególnym docenieniem tych wybitnych twórców, ponieważ sztuka w czasach pandemii jest szczególnie dotknięta” – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, gratulując laureatkom, laureatom i nominowanym. Statuetki Norwidowskie przyznane zostały po raz 19. “Nagrodę im. Norwida poczytujemy jako misję tworzenia i pielęgnowania kultury naszego kraju” – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie nagrodanorwida.pl.