Zapraszamy na Warsztaty Otwarte online po spektaklach

Zapraszamy widzki i widzów TR Warszawa na poniedziałkowe Warsztaty Otwarte online, które będą poruszały tematykę spektaklu  granego w weekend na scenach TR Warszawa/Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio.
 
W czasie zajęć pedagożki teatru z zespołu edukacji TR Warszawa prowadzą twórczą dyskusję z uczestniczkami i uczestnikami wydarzenia. Wykorzystywane są elementy działań teatralnych i performatywnych, inspirowanych obejrzanym spektaklem.
 
Warsztaty Otwarte online to przestrzeń wymiany myśli po spektaklu. To też czas na przyjrzenie się sztuce pod różnymi kątami artystycznymi. To także, w miarę technologicznych możliwości, zaproszenie do działań performatywnych. W czasie spotkań uczestniczki i uczestnicy mogą poszerzyć bądź uzupełnić swoją wiedzę o teatrze lub wybranych wątkach poruszanych w spektaklu.
 
Kiedy: poniedziałki, godz. 17:00–18:30
Prowadzenie: Anna Rochowska, Anna Kurelska – zespół edukacji TR Warszawa
Liczba miejsc ograniczona: maks. 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń
Bilety: 10 zł
Aby wziąć udział w warsztatach przy zakupie biletów należy podać swój adres mailowy, na który zostanie wysłany link z zaproszeniem na spotkanie.
Uczestnicy proszeni będą o korzystanie z kamer oraz mikrofonów.
Platforma: bezpłatna aplikacja Zoom
Kontakt: edukacja@trwarszawa.pl


23.11.2020, godz. 17:00

Inni my

Warsztaty otwarte do spektaklu “Inni ludzie” w reż. Grzegorza Jarzyny

Czy możliwe jest prawdziwe spotkanie i dialog pomiędzy “innymi ludźmi”? Co może wyniknąć z takiego spotkania? Jak język kształtuje to, kim jesteśmy?
Warsztaty będą performatywnym komentarzem do tematów i kwestii pojawiających się w spektaklu. Podczas zajęć widzowie i widzki wykonywać będą twórcze ćwiczenia inspirowane formą spektaklu w reżyserii Grzegorza Jarzyny oraz książką Doroty Masłowskiej.

30.11.2020, godz. 17:00

2020: SHAKESPEARE

Warsztaty otwarte do spektaklu "2020: Burza" w reż. Grzegorza Jarzyny

Warsztaty otwarte online to moderowana, twórczo pobudzająca dyskusja z elementami działań performatywnych inspirowanych spektaklem. Spotkanie jest poszerzeniem wiedzy na temat sztuki, twórców/twórczyń oraz tekstów literackich wykorzystanych w trakcie tworzenia spektaklu. To też miejsce komfortowej wymiany refleksji dotyczących spektaklu i tematów, które są w nim poruszane.

21.12.2020, godz. 17:00

Warsztaty otwarte do spektaklu "Cząstki kobiety" w reż. Kornéla Mundruczó

 

Minione/przełożone wydarzenia:

14.09.2020, godz. 17:00

Do domu, czyli gdzie?

Warsztaty Otwarte online do spektaklu Wracać wciąż do domu w reż. Magdy Szpecht

Spotkajmy się na Zoomie, żeby wspólnie poszukać domu i wysłuchać historii ludu Kesh. Spektakl w reżyserii Magdy Szpecht to tylko część historii ujętych w książce Ursuli Le Guin. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki skonfrontują się z wizją przyszłości świata i odniosą do spektaklu. Wysłuchają również wybranych opowiadań, które zawarte są w prozie Le Guin i które dotykają wątków feminizmu oraz ekologii.

21.09.2020, godz. 17:00

Młoda Reżyseria w TR

Warsztaty otwarte online po spektaklach "Odmęt" w reż. Marka Idzikowskiego oraz "Powierzchnie gładkie" w reż. Marcina Zbyszyńskiego

Podczas spotkania zaprosimy uczestników i uczestniczki do rozmowy inspirowanej spektaklami “Odmęt” w reżyserii Marka Idzikowskiego oraz “Powierzchnie gładkie” w reżyserii Marcina Zbyszyńskiego. Oprócz rozmowy na tematy poruszane w spektaklach i wymiany opinii o sztukach, porozmawiamy również o charakterystyce nowych nurtów teatralnych w Polsce.

28.09.2020, godz. 17:00

Dlaczego nie umiemy rozmawiać ze sobą tak jak dawniej?

Warsztaty otwarte do spektaklu “Męczennicy” w reż. Grzegorza Jarzyny

Spektakl Grzegorza Jarzyny dotyka tematów związanych z dojrzewaniem i relacjami w rodzinie i szkole. Podczas warsztatów oprócz dyskusji o spektaklu zaprosimy uczestniczki i uczestników do twórczego działania, którego przedmiotem będzie komunikacja międzypokoleniowa – jaka ona jest, a jaka powinna być? Gdzie rodzi się więź, a gdzie rozpoczyna samotność?


5.10.2020, godz. 17:00

Warsztaty otwarte do spektaklu “Stream” w reż. Katarzyny Minkowskiej

Co powstało ze zderzenia mitów i wirtualnej rzeczywistości? Jak to, co cyfrowe oddziałuje na rzeczywistość – czy ją kreuje, przetwarza, a może unicestwia? Czy "zarejestrowane" lub "sfotografowane" oznacza "nierzeczywiste"?

Zapraszamy na performatywne spotkanie online, podczas którego widzowie spektaklu "Stream" połączą się z prowadzącymi, aby porozmawiać o cyfrowych zapośredniczeniach i ich wpływie na rzeczywistość. Przedmiotem refleksji będą także motywy mitologiczne i poszukiwanie ich oddziaływania na codzienne życie i kulturę współczesną.

Warsztaty otwarte online to moderowana, twórczo pobudzająca dyskusja z elementami działań performatywnych inspirowanych spektaklem. Spotkanie jest poszerzeniem wiedzy na temat sztuki, twórców/twórczyń oraz tekstów literackich wykorzystanych w trakcie tworzenia spektaklu. To też miejsce komfortowej wymiany refleksji dotyczących spektaklu i tematów, które są w nim poruszane.

12.10.2020, godz. 17:00

(Auto)portret

Warsztaty otwarte do spektaklu “Ewelina Płacze” w reż. Anny Karasińskiej

Jak nas widzą inni? Jaki obraz stanowimy dla naszych najbliższych, a jaki dla dalekich znajomych? Jak postrzegamy “znanych”?
Podczas spotkania inspirowanego spektaklem “Ewelina płacze” w reżyserii Anny Karasińskiej wspólnie podejmiemy temat wizerunku oraz relacji międzyludzkich. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do ćwiczenia performatywnego, którego efektem będzie stworzenie swojego wirtualnego portretu stworzonego z danych, które dobrowolnie udostępniamy w sieci. Ważnym punktem spotkania będzie rozmowa o tożsamości w świecie nowych mediów. Warsztaty zakończy dyskusja o spektaklu.

19.10.2020, godz. 17:00

Widz, który stwarza

Warsztaty otwarte do spektaklu “Fantazja” w reż. Anny Karasińskiej

Podczas warsztatów inspirowanych spektaklem “Fantazja” w reżyserii Anny Karasińskiej porozmawiamy o sprawczej roli widza czy widzki – i o roli widzów w teatrze w ogóle. Czego oczekuje widz od teatru i jakie wyzwania stawia współczesny teatr przed swoimi odbiorcami i odbiorczyniami? Ważnym elementem spotkania będzie także rozmowa o środkach aktorskich i działanie performatywne online, polegające na zbadaniu potencjału aktorskich możliwości, jakie daje niewielkie okienko platformy Zoom.

26.10.2020, godz. 17:00

Warsztaty otwarte do spektaklu STAFF ONLY w reż. Katarzyny Kalwat

Warsztaty otwarte online to moderowana, twórczo pobudzająca dyskusja z elementami działań performatywnych inspirowanych spektaklem. Spotkanie jest poszerzeniem wiedzy na temat sztuki, twórców/twórczyń oraz tekstów literackich wykorzystanych w trakcie tworzenia spektaklu. To też miejsce komfortowej wymiany refleksji dotyczących spektaklu i tematów, które są w nim poruszane.

warsztaty przełożone

Między pokoleniami

Warsztaty otwarte do spektaklu “Między nami dobrze jest” w reż. Grzegorza Jarzyny

Które i jakiego typu wydarzenia kształtują pokoleniową tożsamość? Co wpływa na zachowanie Małej Metalowej Dziewczynki, Haliny i Osowiałej staruszki na wózku inwalidzkim? Czy każde pokolenie posiada swój Głos z radia?

W czasie warsztatów wprowadzających w tematykę spektaklu uczestnicy i uczestniczki poddadzą refleksji kultowe postaci z dramatu Doroty Masłowskiej. Wraz z prowadzącymi zastanowią się nad tożsamością pokoleniową bohaterów spektaklu. W trakcie spotkania oprócz dyskusji o sztuce uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do działania performatywnego, będącego interpretacją wydarzeń ważnych dla ich własnych pokoleń.

warsztaty przełożone na styczeń 2021

Warsztaty otwarte do spektaklu ONKO w reż. Weroniki Szczawińskiej

Warsztaty otwarte online to moderowana, twórczo pobudzająca dyskusja z elementami działań performatywnych inspirowanych spektaklem. Spotkanie jest poszerzeniem wiedzy na temat sztuki, twórców/twórczyń oraz tekstów literackich wykorzystanych w trakcie tworzenia spektaklu. To też miejsce komfortowej wymiany refleksji dotyczących spektaklu i tematów, które są w nim poruszane.

warsztaty przełożone

Warsztaty otwarte do spektaklu STREAM w reż. Katarzyny Minkowskiej

Warsztaty otwarte online to moderowana, twórczo pobudzająca dyskusja z elementami działań performatywnych inspirowanych spektaklem. Spotkanie jest poszerzeniem wiedzy na temat sztuki, twórców/twórczyń oraz tekstów literackich wykorzystanych w trakcie tworzenia spektaklu. To też miejsce komfortowej wymiany refleksji dotyczących spektaklu i tematów, które są w nim poruszane.