Poznaj się ze sztuką współczesną!

 • TR Online

Kultour – poznaj się ze sztuką współczesną!

Czym jest sztuka współczesna? Jakie są jej formy? Co łączy cztery różne instytucje – teatry i galerie?

 • O zajęciach

  4 warsztaty w cyklu (tematy i opisy poszczególnych warsztatów poniżej)

   

  dla grup zorganizowanych/klas ze szkół ponadpodstawowych

   

  realizowane online na platformie Zoom

 • Czas trwania

  około 90 minut (pojedyncze warsztaty)

 • Termin

  Wtedy, kiedy chcesz!

  Warsztaty mogą być realizowane w godzinach 8:00–16:00, dokładny termin ustalany bezpośrednio z koordynatorem/koordynatorką grupy

 • Nabór

  Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok na adres edukacja@trwarszawa.pl

 • Koszt całościowy

  200 zł za udział całej klasy/grupy w programie (50 zł za warsztaty, 4 warsztaty w ramach cyklu)


Kultour to program edukacyjny, który powstał w 2019 roku z inicjatywy czterech instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, TR Warszawa i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Jego celem jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. 

W 2020 roku program Kultour został nagrodzony II Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej w kategorii instytucje artystyczne i muzea. Kultour to okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat. 

W ramach programu „Kultour – poznaj się ze sztuką współczesną!” odbędą się cztery spotkania z edukatorami/edukatorkami, które dotyczyć będą różnych obszarów związanych ze sztuką. Jest to też okazja do poznania istotnych instytucji kultury zajmujących się sztuką współczesną w Polsce. Zajęcia prowadzone są  przez edukatorów i edukatorki w parach – jedna osoba reprezentuje muzeum, a druga teatr – tak, aby wskazać uczestnikom na istotny aspekt przenikania się sztuk. Jednocześnie spotkania prowadzone są różnorodnymi metodami z pogranicza pedagogiki teatru, edukacji kulturalnej, animacji i historii sztuki.

W roku 2019, podczas pierwszego cyklu, chętne klasy szkół ponadpodstawowych wzięły udział w specjalnych warsztatach organizowanych podczas wizyt w siedzibach czterech współpracujących instytucji. Uczniowie oglądali wystawy i brali udział w zajęciach teatralnych oraz muzealnych. W związku z wyzwaniami, które postawiła przed instytucjami kultury pandemia, w roku szkolnym 2019/2020 zaproponowaliśmy wersję online programu „Kultour – poznaj się ze sztuką współczesną!”, złożoną z czterech spotkań na platformie Zoom. Pozytywny odbiór programu Kultour w wersji online spowodował, że postanowiliśmy realizować tę formę spotkań w trybie ciągłym. 

Chętnych do wzięcia udziału w programie prosimy o kontakt z zespołem edukacji TR Warszawa (edukacja@trwarszawa.pl) lub zespołami edukacji pozostałych instytucji. 

Spotkania

Poznaj tematy poszczególnych warsztatów i spotkań.

Otwarte pole

Warsztaty o Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Czym jest nowoczesność, a czym sztuka nowoczesna?
Kto zajmuje się tworzeniem dzieł sztuki?
Jakie tematy podejmują współcześni artyści?

Uczestnicy i uczestniczki spotkania zostaną zaproszeni do rozmowy na temat sztuki współczesnej, skojarzeń i stereotypów z nią związanych. Podczas pracy warsztatowej uczniowie i uczennice zajmą się samodzielną interpretacją wybranych dzieł, które znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Za pośrednictwem Zooma uczestnicy i uczestniczki przedstawią efekty pracy w wersji performatywnej oraz wizualnej.

Prowadzące:
Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)
Anna Rochowska (TR Warszawa)

Skąd się biorą wystawy?

Warsztaty o Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki

Jak działa galeria sztuki?
Ile osób jest potrzebnych, żeby stworzyć wystawę?
Czy galeria też ma swoją scenę i kulisy?
Czy kurator wystawy ma coś wspólnego z reżyserem?

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów odwiedzą wirtualnie ponad stuletni gmach Zachęty i dowiedzą się, jak funkcjonuje ta przestrzeń. Na konkretnych przykładach prześledzą proces powstawania wystaw oraz poznają zadania pracowników i pracownic różnych działów. Następnie sami wcielą się w ich role i w zespołach zastanowią się, jak zrealizować kilka skomplikowanych projektów artystycznych. 

Prowadzące:
Marcin Matuszewski (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
Natalia Grzędzińska (Teatr Powszechny im. Z. Hübnera)

Poszukiwania katharsis i aury

Warsztaty o TR Warszawa

Co nas współcześnie porusza?
Co to jest katharsis i aura?
Gdzie i czy można ich jeszcze doświadczyć?

Warsztaty o teatrze TR Warszawa ogniskować się będą wokół zagadnień związanych z „przeżywaniem” różnych form twórczości artystycznej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w performatywnych ćwiczeniach, w których na żywo będą improwizować tekst i tworzyć bazę cech sztuki, która ich porusza.

Prowadzące:
Anna Kurelska (TR Warszawa)
Maria Nowak (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)

Nowoczesna instytucja kultury

Warsztaty o Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera

Jak dziś wygląda współczesna instytucja kultury?
W jaki sposób może angażować swojego odbiorcę?
Jakie ważne tematy powinien podejmować teatr?

Podczas spotkania zastanowimy się, z jakich środków wyrazu mogą korzystać artyści i osoby związane ze sztuką, aby przedstawiać za jej pośrednictwem istotne dla siebie kwestie. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do twórczej refleksji nad ważnymi tematami. Uczniowie i uczennice stworzą w grupach teatralne projekty osobistych działań twórczych.

Prowadzące:
Natalia Grzędzińska (Teatr Powszechny im. Z. Hübnera)
Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

Zobacz również

Organizator