Michał Domański

Domański
Michał

Pedagog, instruktor i trener sztuk teatralnych, reżyser, artysta performance i wizualny.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie filia we Wrocławiu na wydziale aktorstwo teatru lalek. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku aktor i reżyser w ramach metody „Teatru Forum” a od 2017 „Rainbow of Desire” – teatru zaangażowanego społecznie Augusto Boala. W ramach tej metody, prowadzi warsztaty oraz prezentuje spektakle wykorzystywane do pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z młodzieżą i dziećmi. Od 2016 roku instruktor i reżyser spektakli w Ognisku Teatralnym. Prowadzi twórcze grupy młodzieżowe poprzez autorskie całoroczne lub okresowe warsztaty teatralne. W latach 2018-2021 roku pedagog teatru i pracownik działu edukacji w Teatru Ochoty w Warszawie. Za projekt „Kwarantanna komplety” w 2020 wyróżniony został I Nagrodą w ramach Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. W swojej pracy łączy narzędzia teatru zaangażowanego społecznie i teatru ruchu z teoriami sztuki współczesnej i technikami performatyki. 

W TR Warszawa opiekuje się projektami pedagogiczno-teatralnymi skupionymi na pracy z widzem, prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

See also

Patrons