TR Warszawa to zespołowy teatr repertuarowy, nastawiony na kreowanie nowych idei, praktyk i zjawisk teatralnych, ich popularyzowanie i wprowadzanie do głównego nurtu teatralnego w Polsce i zagranicą. Program teatru oparty jest na linii artystycznej, wypracowanej przez zespół pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny. TR Warszawa to miejsce, w którym publiczność może spotkać się z najnowszymi prądami artystycznymi w Polsce i na świecie. Na program składają się następujące, uzupełniające się linie:

Linia międzynarodowa

Wielkoformatowe spektakle o międzynarodowym zasięgu, reżyserowane zarówno przez polskie reżyserki i reżyserów, jak i twórców i twórczynie zapraszanych z zagranicy. Nowatorskie, rozbudowane inscenizacje, pozwalające publiczności zanurzyć się w rzeczywistość scenicznej. Oryginalne dzieła, konfrontujące się z problemami dzisiejszego człowieka i świata, dostępne dla szerokich kręgów odbiorców i odbiorczyń. Przedstawienia, które tworzą przestrzeń dialogu między polskim i światowym teatrem, a zarazem pozwalają rozwijać publiczność w Warszawie i kształcić nowy typ odbiorcy kultury, otwartego na nowe zjawiska w sztuce. Przy realizacji dużych produkcji wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie, kompetencje zespołu i pozycję TR Warszawa w światowym obiegu artystycznym. Co roku, począwszy od 2021 w TR Warszawa reżyserować będzie co najmniej jeden twórca/twórczyni z zagranicy. Kontynuujemy współpracę z twórcami i twórczyniami, którzy już pracowali w TR Warszawa oraz prowadzimy poszukiwania nowych nazwisk na festiwalach i w teatrach w kraju i na świecie. Nawiązujemy współpracę z artystami i artystkami o ustalonej pozycji międzynarodowej, potwierdzonej współpracą z ważnymi ośrodkami lub festiwalami teatralnymi w Europie i na świecie, reprezentującymi różne nurty i strategie artystyczne, otwartymi na myślenie interdyscyplinarne, poszukującymi nowych rozwiązań w języku scenicznym, zaangażowanych w problemy współczesności. Produkcję spektakli uzupełniają programy warsztatowe i prezentacje gościnne przedstawień z zagranicy.

Linia nowych talentów

Inkubator nowych talentów i nowatorskich projektów – Start-up TR, działający na bazie oryginalnych praktyk i programów warsztatowych, wypracowanych w TR Warszawa (Debiut TR, Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Młody TR).  Co roku w programie pojawiąją się spektakle lub czytania performatywne co najmniej dwóch debiutujących w Warszawie twórców i twórczyń: reżyserów/reżyserek, dramatopisarzy/dramatopisarek. Nie budujemy stałego zespołu współpracujących twórców i twórczyń, ale pracujemy na rzecz rozwoju całego polskiego teatru, ze szczególnym naciskiem na sztukę reżyserii. TR Warszawa rozpoznaje nowe talenty i pełni rolę ekspercką, budując kapitał wiedzy na temat nowego polskiego teatru. Wybrane projekty rozwijamy we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Poszukujemy nowych talentów poprzez konkursy zamknięte i otwarte (Debiut TR, Teren TR, pitchingi); konkursy na staże, asystentury i rezydencje; research na wydziałach reżyserii szkół teatralnych oraz research na festiwalach teatralnych i w teatrach partnerskich za granicą. Wyboru twórców dokonuje specjalnie do tego powołany zespół, składający się z przedstawicieli

zespołu artystycznego TR Warszawa. Współpracujemy z osobami twórczo myślącymi o teatrze i sztukach performatywnych, otwartymi na doświadczenia z innych dyscyplin sztuki, zainteresowanymi rozwijaniem pracy z zespołem aktorskim; twórcami i twórczyniami zaangażowanymi w problemy współczesnej rzeczywistości, dla których teatr to przestrzeń wolności, miejsce badania kondycji człowieka i świata.

Linia działań terenowych

Warszawa potrzebuje nie tylko projektowania przestrzeni publicznej i architektury, ale także budowania świadomości i tożsamości jej mieszkanek i mieszkańców. Hardware miasta to ulice, place, budynki, tereny zielone. Software – to emocje, marzenia, idee wypełniające ludzkie umysły i wpływające na charakter miasta. Narzędziem, które może pomóc w tworzeniu miejskiego oprogramowania jest teatr, uruchamiający wyobraźnię i emocje. W nurcie działań terenowych chcemy przyjrzeć się miejskiemu organizmowi, portretować życie mieszkańców warszawskiej metropolii i włączać ich w działania artystyczne. Celem tej wymiany jest organiczna praca na rzecz budowania więzi międzyludzkich i przestrzeni spotkania. Na program  składają się  warsztaty, projekty partycypacyjne, spektakle dokumentalne, działania edukacyjne. Założeniem jest współpraca z lokalnymi instytucjami kultury i organizacjami, działającymi w obszarze kultury, zwłaszcza z dzielnic odległych od ścisłego centrum Warszawy.

TR Online

TR ONLINE
Wprowadzony w marcu 2020 roku stan epidemii i zasady kwarantanny, których konsekwencją było wiosenne zamknięcie teatrów, wywołały potrzebę znalezienia i uruchomienia nowych form kontaktu z publicznością oraz sposobów działalności teatralnej. 

TR Online odpowiada na potrzebę stworzenia nie używanych dotąd wirtualnych przestrzeni dla sztuk performatywnych, nie tylko na czas kryzysu. Realizujemy strategię TR Online, aby Jej zbudować warunki do długofalowego rozwoju, produkcji i odbioru wartościowych artystycznie wydarzeń performatywnych w internecie. Tworzymy scenę online nieograniczoną miejscem i czasem. Tym samym dotarcieramy do szerokiego grona zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń – zarówno obecnej publiczności TR Warszawa, jak i osób, które nie miały dotąd możliwości uczestnictwa w programie teatru.  

Mamy świadomość, że działania online nie zastąpią żywego spotkania w teatrze. Mogą jednak uzupełnić i wzmocnić program realizowany dziś na scenach TR Warszawa, a najbliższej przyszłości w nowym budynku TR Warszawa na Placu Defilad (przyszłym Placu Centralnym). 

Działania w ramach programu TR Online otwierają przestrzeń dla kreowania oryginalnych form artystycznych, łączących sztuki performatywne z mediami cyfrowymi; zwiększają skalę i zasięg oddziaływania programu artystycznego TR Warszawa; budują i pogłębiają trwałe relacje z publicznością; pomagają pokonywać bariery w dostępie do spektakli i innych wydarzeń prezentowanych na żywo. Są także szansą na wzmocnienie międzynarodowej pozycji TR Warszawa jako jednej z wiodących scen teatralnych w Polsce i na świecie. Stanowią narzędzie do budowania i rozwijania społeczności wokół TR Warszawa – teatru dla przyszłości. Tym samym program TR Online od marca 2020 roku stał się czwartą linią programową TR Warszawa, obok trzech uzupełniających się linii: międzynarodowej, nowych talentów i l działań terenowych. Źródłem TR Online jest twórczy potencjał zespołu artystycznego TR Warszawa i współpracujących twórczyń i twórców, wspieranych przez wszystkie działy instytucji. Warunkiem powodzenia strategii online jest stworzenie transparentnego systemu wynagrodzeń za dzieła prezentowane online oraz zabezpieczenie obszaru praw autorskich i własności intelektualnej.

Platforma streamingowa online.trwarszawa.pl

Od listopada 2020 roku na platformie TR Online (online.trwarszawa.pl) transmitowane są najnowsze tytuły premierowe oraz spektakle z repertuaru TR Warszawa. W kolejnych tygodniach pokazywane były spektakle takie jak “Inni ludzie” w reż. Grzegorza Jarzyny, “Cząstki kobiety” w reż. Kornéla Mundruczó czy “Ewelina płacze” w reż. Anny Karasińskiej.

Streamingowym przedstawieniom towarzyszą wprowadzenia live prosto ze scen przygotowane przez aktorki i aktorów TR Warszawa, a także spotkania z twórcami i twórczyniami spektakli odbywające się na żywo tuż po zakończeniu każdego spektaklu. W TR Online będzie można zobaczyć także filmy dokumentalne z cyklu FILM W TR. AGAINST GRAVITY PRZEDSTAWIA, towarzyszące premierowym spektaklom TR Warszawa. Program dopełni różnorodna oferta webinarów i warsztatów online, umożliwiająca pogłębianie wiedzy i doświadczanie sztuki.

Dzięki TR Online publiczność może korzystać z propozycji programowych TR Warszawa za pośrednictwem internetu, niezależnie od ograniczeń, wprowadzanych obostrzeń czy miejsca pobytu. Spektakle online oraz towarzyszący im program spotkań, warsztatów i wprowadzeń są nie tylko pełnowartościowym uzupełnieniem, ale i integralną częścią działań artystycznych i programowych TR Warszawa. Dzięki scenie online staje się jeszcze bardziej otwartą instytucją kultury – dostępną zarówno dla osób mieszkających w Warszawie, jak i publiczności z całej Polski oraz ze świata.

Organizator