Dorota Łyszkowska

Łyszkowska
Dorota

tel. 22 480 80 63 dorota.lyszkowska@trwarszawa.pl

Dział księgowości
tel. 22 480 80 22

Biogram

Główna księgowa TR Warszawa od kwietnia 2021 r. Do zespołu TR Warszawa dołączyła w maju 2019 r. jako zastępczyni głównej księgowej, a następnie p.o. głównej księgowej. Od kwietnia 2021 jako główna księgowa prowadzi dział księgowości teatru. 

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego, prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Od początku rozwoju kariery zawodowej zawsze związana z finansami publicznymi. Posiada 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i finansów instytucji, które zdobyła w jednostkach sektora finansów publicznych szczebla samorządowego i rządowego. 

fot. Tyndyk/Lach

W latach 2008-2013 zajmowała się rozliczaniem zadań realizowanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Od 2013 do 2019 r. odpowiadała za rachunkowość i zarządzanie finansami Powiatu Legionowskiego. Pełniąc funkcję Skarbnika Powiatu sprawowała nadzór nad rachunkowością jednostek powiatowych zajmujących się administracją, oświatą, sprawami społecznymi oraz kulturą. W ramach realizowanych obowiązków uczestniczyła w różnych grupach roboczych wypracowujących propozycje rozwiązań systemowych w finansach samorządowych. Zajmowała się także pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych oraz nadzorowała prace związane z opracowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Powiatu. W 2019 r. została wyróżniona w rankingu Skarbnik Samorządu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii powiaty powyżej 60 tysięcy mieszkańców.

Poza odpowiedzialnością za rachunkowość i finanse teatru, w obszarze jej odpowiedzialności w TR Warszawa będzie przygotowanie rozwiązań systemowych, usprawniających administracyjny obszar pracy instytucji, a także optymalizacja gospodarki finansowej teatru.

Zobacz także

Patroni