Monika Dziekan

Dziekan
Monika

Pełnomocniczka dyrektorki TR Warszawa do spraw rozwoju organizacji.

Biogram

Od początku 2020 roku pełnomocniczka dyrektorki TR Warszawa, Natalii Dzieduszyckiej do spraw rozwoju organizacji. W TR Warszawa odpowiada za wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w obszarze rozwoju publiczności i administracji, w oparciu o misję, wizję, cele i wartości TR Warszawa. W jej obszarze znajdzie się również działanie na rzecz stworzenia trwałej sieci relacji z darczyńcami i mecenasami skupionymi wokół teatru, także w kontekście nowej siedziby TR Warszawa na Placu Defilad.

Monika Dziekan przez ostatnie 9 lat związana była z warszawskim teatrem Kamienica, w którym początkowo odpowiadała za działania marketingowe i PR, a następnie przez 3 lata pełniła funkcję dyrektorki zarządzającej. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, gdzie pełniła funkcję rzeczniczki prasowej. Przez ponad 5 lat związana była z Wydziałem Gospodarki Światowej na SGH, gdzie wykładała przedmiot „Kontakty z mediami” dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Monika Dziekan ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe na SGGW w obszarze medioznawstwa i zarządzania informacją, a także studia podyplomowe (specjalność: menedżer kultury) na SGH. W trakcie rozwoju kariery zawodowej uczestniczyła w wielu konferencjach na temat łączenia kultury i biznesu.
Laureatka PRotona 2013 w kategorii „Osoba/zespół zajmujący się komunikacją w instytucji/administracji publicznej”.

Fot. Tyndyk/Lach

Zobacz także

Patroni