Youth

Edukacyjne propozycje programowe przygotowane dla dzieci i młodzieży.

TiSz TR
Trzyletni projekt zaplanowany na lata 2019–2021, skierowany do uczniów i kadry szkół ponadpodstawowych, mający na celu wprowadzenie młodych odbiorców kultury w świat teatru poprzez praktykę. Czytaj więcej

Kultour online
Program edukacyjny powstały z inicjatywy czterech instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, TR Warszawa i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Jego celem jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. Czytaj więcej

Shakespeare współczesny
Podczas spotkania online uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne. Czytaj więcej

Trochę kultury – Masłowska / Jarzyna
Na czym polegają współczesne teatralne środki wyrazu? Czym jest język dramatu i sceny, a czym środki sceniczne? Odpowiemy na te pytania na przykładzie spektakli Grzegorza Jarzyny i książek Doroty Masłowskiej. Czytaj więcej

Gdzie jesteście – wirtualna wystawa TiSz TR
W kwietniu 2020 roku grupa licealistek rozpoczęła pracę z artystą Wojtkiem Ziemilskim nad realizacją video-artów. Podczas warsztatów online młode artystki rozwijały swoje koncepcje, które stały się artystyczną wypowiedzią na temat trudnej sytuacji zamknięcia w domach i stopniowego z nich wychodzenia. Czytaj więcej

Więcej niż widz
Warsztaty o teatrze postdramatycznym dla licealistów. Są doskonałym wprowadzeniem w zagadnienia współczesnego teatru i teatralności. Czytaj więcej

Patrons