Kalendarz

3STRS

In the vision of Luk Perceval, “The Three Sisters” is a portrait of an aging Europe that does not want to give in to the passage of time. The routine of the title heroines’ daily existence is interrupted by an attempt to recall events from the past. In a metaphorical nursing home, aging Europe confronts the new energy of immigrants.

Learn more about performance
W tle wielkie lustro. W nim odbicie projekcji kłębiącego się robactwa i kilku osób. Na środku siedzi na podłodze mężczyzna. Na jego nogach, leży na brzuchu kobieta.

TR Warszawa poprzez swoją ofertę programową włącza mieszkańców i gości Warszawy w kulturalne stolicy, wspólnie z innymi teatrami i instytucjami kultury kształtuje nowoczesną tożsamość obywatelską oraz buduje międzynarodową pozycję Warszawy jako ważnego ośrodka życia artystycznego.

To teatr, który na stałe wpisał się w pejzaż stołecznych instytucji kultury. Zespół pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Tu w końcu lat 90. powstał nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce. Tu zdobywała doświadczenie grupa twórczyń i twórców, aktorów i aktorek, realizatorek i realizatorów, menedżerów i menedżerek, kształtujących dzisiaj polski teatr.

Więcej

Patrons