TISZ TR 2024-2026. Nabór do projektu

Jesteś nauczycielką/nauczycielem i chcesz nawiązać stałą współpracę z teatrem?
Jesteś uczennicą/uczniem i chcesz doświadczyć twórczej pracy z artystami/artystkami?
Jesteś dyrektorką/dyrektorem szkoły i uważasz, że warto wspólnie rozmawiać i działać na rzecz przyszłości młodych osób?

Weź udział w naborze do projektu TISZ TR 2024-2026 i rozpocznij 3-letnią współpracę z TR Warszawa! Zapraszamy uczniów/uczennice, pedagogów/pedagożki, dyrektorów/dyrektorki do zgłoszenia swojej szkoły. Projekt zakłada realizację kilkudziesięciu warsztatów i spotkań dla społeczności szkolnej oraz powstanie performansu i w finale – spektaklu we współpracy z TR Warszawa! Na zgłoszenia czekamy do 18 sierpnia 2024 r.

O projekcie

Zapraszamy do czwartej już edycji projektu z cyklu „Teatr i Szkoła”, który poprzez praktykę teatralną wprowadza młodych odbiorców kultury w świat sztuki. Punktem wyjścia dla wspólnego spotkania TR Warszawa i szkoły jest twórcza refleksja na temat PRZYSZŁOŚCI.

Etapowany na trzy lata program zakłada działania pedagogiczno-teatralne dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli realizowane przez pedagogów teatru oraz profesjonalnych twórców teatru współczesnego. Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów integracyjno-teatralnych dla całych klas oraz twórcza praca uczniów z artystami nad powstaniem performansu i spektaklu o potrzebach młodzieży. 

TISZ TR 2024-2026 to projekt realizujący długotrwałą współpracę między instytucją kultury a placówką oświatową. Efektem projektu będzie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do prowadzenia międzypokoleniowego dialogu o potrzebach młodych ludzi poprzez narzędzia edukacji kulturalnej.

Do czego Was zapraszamy? Projekt w liczbach:

36 warsztatów dla całych klas (zajęcia integracyjno-teatralne oraz oparte o tematykę dzieł stworzonych przez młodzież);

30 warsztatów dla grup twórczych (prowadzonych przez artystki/artystów i pedagogów/pedagożki teatru);

6 warsztatów dla pedagogów/pedagożek (2 warsztaty: na początku i na końcu każdego roku współpracy);

1 performans w szkole przygotowany przez uczniów/uczennice i artystów/artystki;

3 pokazy spektaklu na deskach TR Warszawa, przygotowanego przez uczniów/uczennice i artystów/artystki;

3 spotkania ewaluacyjne i publikacja rekomendacji po projekcie;

Dla kogo jest TISZ TR?

Możesz zgłosić swoją szkołę bez względu na jej profil. Do współpracy zapraszamy zarówno uczniów z klas o profilach ścisłych jak i humanistycznych. Mamy doświadczenie współpracy z różnorodnymi placówkami: zarówno takimi, w których uczą się uczniowie/uczennice wiążące swoją przyszłość ze sztuką, jak i tych, w których nasza obecność nie była oczywista. 

Czego oczekujemy od współpracującej szkoły?

Nie wyobrażamy sobie realizacji projektu bez wsparcia i zaangażowania zarówno uczennic/uczniów jak i nauczycielek/nauczycieli. Wierzymy, że tylko w ścisłej współpracy między pedagożkami/pedagogami teatru, organizatorkami/organizatorami i artystkami/artystami z ramienia teatru a kadrą pedagogiczną i osobami zarządzającymi placówką uda nam się stworzyć przestrzeń twórczej refleksji sprofilowanej na potrzeby uczniów i uczennic. Chcemy odpowiadać na wyzwania pedagogiczne, z którymi mierzą się na co dzień osoby pracujące w szkole. W procesie zakładamy też uczestnictwo psychologa wspierającego proces oraz cykliczne spotkania ewaluacyjne. 

Podstawowe oczekiwania wobec szkoły to:

– partnerska współpraca z ogranizatorkami z ramienia teatru;
– przestrzeń do prowadzenia warsztatów w szkole (duża sala lekcyjna i/lub przestrzeń typu aula/sala fizyczna);
– chęć udziału w projekcie także od strony nauczycieli/nauczycielek (zwłaszcza wychowawczyń/wychowawców klas biorących udział w projekcie);
– elastyczność w okresach powstawania dzieł artystycznych wobec potrzeb uczestniczek/uczestników procesu (możliwość zwolnienia z lekcji wybranych uczennic/uczniów na czas prób, po wcześniejszym ustaleniu ich możliwości z wychowawczyniami/wychowawcami).

Temat działań

Punktem wyjścia do pracy warsztatowej z całymi klasami oraz twórczej pracy młodych z artystami  będzie PRZYSZŁOŚĆ i sprawczość. TISZ TR 2024-2026 stworzy bezpieczną przestrzeń dla wypowiedzi społeczności szkolnej na ważne dla nich tematy. Jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest rezyliencja, czyli umiejętność adaptacji w zmiennej rzeczywistości.

TISZ TR 2024-2026 ma za zadanie wspierać wśród młodych rozwój tej zdolnej poprzez:

– wzmacnianie umiejętności reagowania na zmiany;
– ćwiczenie zdolności krytycznego myślenia;
– ćwiczenie kreatywności, odkrywanie własnego potencjału;
– rozwijanie narzędzi niezbędnych do pracy zespołowej (zwłaszcza wzmacnianie poczucia odpowiedzialności młodzieży za powierzone zadania oraz umiejętność udzielania sobie wzajemnie pomocy);

Korzenie projektu

Projekt TISZ TR inspirowany jest berlińskim programem TUSCH – Theater und Schule (Teatr i Szkoła) tj. innowacyjnym modelem budowania pogłębionego partnerstwa instytucji kultury ze szkołami. Główną ideą projektu TISZ TR – Teatr i Szkoła jest zaproszenie młodych do świata teatru poprzez praktykę. I tak np. w ramach finału współpracy działu pedagogiki teatru TR Warszawa i 13. Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie (TiSz 2019-2021), w październiku 2021 r. odbyła się premiera ,,Autokorekty’’ w reż. Jakuba Skrzywanka. Ta przynoszącą nadzieję sztuka traktuje o trudnym doświadczeniu skutków pandemii koronawirusa przez młodzież. Spektakl został doceniony zarówno przez młodą publiczność jak i krytyków, czego przykładem jest dwukrotna prezentacja ’’Autokorekty’’ podczas 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ w Poznaniu. 

ABY ZGŁOSIĆ SWOJĄ SZKOŁĘ PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Formularz rekrutacyjny

Projekt TiSz – Teatr i Szkoła dofinansowano Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.