TR Warszawa
ul. Marszałkowska 8
00-590 Warszawa

ATM Studio
ul. Wał Miedzeszyński 384
03-994 Warszawa

NIP: 525 000 95 94

Sekretariat
tel. 518 012 434
sekretariat@trwarszawa.pl

Lider dostępności
Aleksandra Rogalska
specjalistka ds. dostępności
anna.rochowska@trwarszawa.pl

Organizator