Warsztaty do spektakli

Zapraszamy widzki i widzów TR Warszawa na Warsztaty Otwarte!

Spotkania poruszają tematykę wybranego spektaklu, wprowadzają i poszerzają jego konteksty.  Warsztaty prowadzone są przez pedagogów/podegażoki teatru. Adresowane są do wszystkich widzów i sympatyków teatru. Poprzez działania performatywne uczestnicy zajęć mogą zapoznać się z problematyką przedstawienia i jego formą.

W czasie zajęć pedagożki teatru z zespołu edukacji TR Warszawa prowadzą twórczą dyskusję z uczestniczkami i uczestnikami wydarzenia. Wykorzystywane są elementy działań teatralnych i performatywnych, inspirowanych obejrzanym spektaklem.

Warsztaty Otwarte online to przestrzeń wymiany myśli przed spektaklem. To też czas na przyjrzenie się sztuce pod różnymi kątami artystycznymi. To także zaproszenie do działań performatywnych. W czasie spotkań uczestniczki i uczestnicy mogą poszerzyć bądź uzupełnić swoją wiedzę o teatrze lub wybranych wątkach poruszanych w spektaklu.

Sprawdź, jakie warsztaty planujemy w zorganizować w najbliższym czasie.