Inwestycja teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

TR Warszawa wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2014 roku prowadzi inwestycję budowy nowej siedziby teatru na Placu Defilad. Budynek TR Warszawa zaprojektowany jest przez pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski oraz Buro Happold, a inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management. Inwestycja finansowana jest ze środków m.st. Warszawy. Nowa siedziba TR Warszawa jest częścią kompleksu dwóch budynków: teatru i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obie instytucje będą częścią powstającego nowego zagospodarowania terenu wokół Pałacu Kultury i Nauki. Inwestycje muzeum i teatru dopełnią przestrzeń warszawskiego Placu Centralnego, serca nowoczesnej metropolii. Ich powstanie otworzy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także odwiedzających stolicę gości i gościń nowe możliwości uczestnictwa w kulturze.

Projekt teatru TR Warszawa 2020. Widok od strony Placu Defilad.
Projekt Thomas Phifer and Partners

Nowy budynek teatru TR Warszawa będzie jednym z najnowocześniejszych budynków teatralnych w Europie. Jego architektura odzwierciedla wartości zespołu TR Warszawa, w szczególności otwartość rozumianą jako prowadzenie poszukiwań i podejmowanie ryzyka artystycznego, wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej; transparentność, mobilność oraz likwidowanie barier. Nowa siedziba TR Warszawa ma być przestrzenią bezpieczną, przyjazną i łatwo dostępną dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń.  

Nowe Centrum Warszawy

Nowe Centrum Warszawy to wieloletni projekt zmian w centrum miasta realizowany w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym serce Warszawy stanie się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa jest jedną z flagowych inwestycji w obszarze kultury w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatr TR Warszawa 2020. Widok na forum między budynkami.
Projekt Thomas Phifer and Partners

Rozwój inwestycji kompleksu muzealno-teatralnego na Pl. Defilad

Od kwietnia 2019 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi budowę części muzealnej, która jest pierwszym etapem realizacji nowych siedzib muzeum i teatru na Placu Defilad, przyszłym Placu Centralnym. Kolejnym etapem tej inwestycji jest budowa budynku TR Warszawa. W lipcu 2020 roku teatr złożył wniosek o pozwolenie na budowę, który został pozytywnie rozpatrzony. 23 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla kompleksu architektonicznego Teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej (część TR Warszawa). 13 stycznia 2021 roku decyzja stała się prawomocna. Kolejne etapy procesu inwestycyjnego obejmują prace nad projektami wykonawczymi i dokumentacją przetargową, ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy teatru, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja TR Warszawa jest prowadzona przez samorządową instytucję kultury TR Warszawa oraz finansowana z budżetu m.st. Warszawy. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatr TR Warszawa 2019. Widok od strony Parku Świętokrzyskiego.
Projekt Thomas Phifer and Partners

pełnomocniczka dyr. ds. inwestycji TR Warszawa na pl. Defilad Anna Klammer
koordynatorka zespołu ds. komunikacji inwestycji TR Warszawa na pl. Defilad Kaja Stępkowska
specjalistka ds. finansów inwestycji Weronika Małek (urlop macierzyński)
asystentka działu inwestycji Agnieszka Bardadin

Czytaj więcej

Organizator