Inwestycja teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

TR Warszawa wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2014 roku prowadzi inwestycję budowy nowej siedziby teatru na Placu Defilad. Budynek TR Warszawa zaprojektowany jest przez pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski oraz Buro Happold, a inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management. Inwestycja finansowana jest ze środków m.st. Warszawy. Nowa siedziba TR Warszawa jest częścią kompleksu dwóch budynków: teatru i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obie instytucje będą częścią powstającego nowego zagospodarowania terenu wokół Pałacu Kultury i Nauki. Inwestycje muzeum i teatru dopełnią przestrzeń warszawskiego Placu Centralnego, serca nowoczesnej metropolii. Ich powstanie otworzy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także odwiedzających stolicę gości i gościń nowe możliwości uczestnictwa w kulturze.

Projekt teatru TR Warszawa 2020. Widok od strony Placu Defilad.
Projekt Thomas Phifer and Partners

Nowy budynek teatru TR Warszawa będzie jednym z najnowocześniejszych budynków teatralnych w Europie. Jego architektura odzwierciedla wartości zespołu TR Warszawa, w szczególności otwartość rozumianą jako prowadzenie poszukiwań i podejmowanie ryzyka artystycznego, wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej; transparentność, mobilność oraz likwidowanie barier. Nowa siedziba TR Warszawa ma być przestrzenią bezpieczną, przyjazną i łatwo dostępną dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń.  

Nowe Centrum Warszawy

Nowe Centrum Warszawy to wieloletni projekt zmian w centrum miasta realizowany w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym serce Warszawy stanie się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa jest jedną z flagowych inwestycji w obszarze kultury w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatr TR Warszawa 2020. Widok na forum między budynkami.
Projekt Thomas Phifer and Partners

Rozwój inwestycji TR Warszawa

Sezon 2019/2020 przyniósł nowe decyzje i rozwiązania dla procesu inwestycyjnego TR Warszawa na Placu Defilad. Od kwietnia 2019 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi budowę części muzealnej, która jest pierwszym etapem budowy nowych siedzib muzeum i teatru na Placu Defilad, przyszłym Placu Centralnym. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie budowa budynku TR Warszawa na Placu Defilad, której rozpoczęcie planowane jest na rok 2021. W lipcu 2020 roku teatr złożył wniosek o pozwolenie na budowę, po uchwaleniu w dniu 2 lipca 2020 roku przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy służebności gruntowej na wywłaszczonej działce pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa.

Sezon 2019/2020 był kolejnym etapem przejmowania przez TR Warszawa roli prowadzącego swoją część inwestycji. Pod koniec 2019 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej przekazało na rzecz TR Warszawa dokumentację projektową teatru. Dysponowanie prawem do dokumentacji pozwala TR Warszawa na podejmowanie samodzielnych decyzji inwestycyjnych w ramach jednego założenia architektoniczno-urbanistycznego, jakim jest budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa wraz z infrastrukturą, odpowiadającą uwarunkowaniom wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatr TR Warszawa 2019. Widok od strony Parku Świętokrzyskiego.
Projekt Thomas Phifer and Partners

pełnomocniczka dyr. ds. inwestycji TR Warszawa na pl. Defilad Anna Klammer
koordynatorka zespołu ds. komunikacji inwestycji TR Warszawa na pl. Defilad Kaja Stępkowska
specjalistka ds. finansów inwestycji Weronika Małek

Czytaj więcej

Patroni