Uwaga! Wszystkie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) prowadzone są pod adresem: https://trwarszawa.eb2b.com.pl/

Ogłoszenie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora TR Warszawa

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Najem działki TR – Plac Defilad. Konkurs ofert

Plan zamówień publicznych TR Warszawa

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla TR Warszawa

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę sprzątania TR Warszawa

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla TR Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę konsolety sterującej lampami scenicznymi dla TR Warszawa

TR Warszawa ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe, których przedmiotem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie weryfikacji i doprecyzowania założeń TR Warszawa co do przygotowywanego postępowania przetargowego oraz przyjętych rozwiązań technicznych dotyczących doprojektowania oraz budowy dodatkowych pomieszczeń magazynowych w podziemnej części budynku w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku TR Warszawa na Placu Defilad w Warszawie”.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi doradztwa prawnego związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Teatru Rozmaitości”

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi sekretariatu TR Warszawa

Zapytanie ofertowe na wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów


Dostawa zestawu mikrofonów bezprzewodowych, odbiorników, nadajników oraz punktu dostępu.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją spektakli – dostawa mikrofonów bezprzewodowych


Zapytanie ofertowe:
Kompleksowa obsługa teleinformatyczna TR Warszawa


Zapytanie ofertowe:
Kompleksowa obsługa sprzątania TR Warszawa


Zapytanie ofertowe:
Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa


Strona internetowa w wersji beta, wszystkie archiwalne informacje zostaną uzupełnione.