TR Warszawa ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe, których przedmiotem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie weryfikacji i doprecyzowania założeń TR Warszawa co do przygotowywanego postępowania przetargowego oraz przyjętych rozwiązań technicznych dotyczących doprojektowania oraz budowy dodatkowych pomieszczeń magazynowych w podziemnej części budynku w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku TR Warszawa na Placu Defilad w Warszawie”.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi doradztwa prawnego związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Teatru Rozmaitości”

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi sekretariatu TR Warszawa

Zapytanie ofertowe na wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów


Dostawa zestawu mikrofonów bezprzewodowych, odbiorników, nadajników oraz punktu dostępu.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją spektakli – dostawa mikrofonów bezprzewodowych


Zapytanie ofertowe:
Kompleksowa obsługa teleinformatyczna TR Warszawa


Zapytanie ofertowe:
Kompleksowa obsługa sprzątania TR Warszawa


Zapytanie ofertowe:
Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa


Strona internetowa w wersji beta, wszystkie archiwalne informacje zostaną uzupełnione.

Patroni