Dla szkół

Program edukacyjny dla grup i klas w TR Warszawa

MŁODY TR – więcej niż spektakl

Zapraszamy grupy zorganizowane (klasy, grupy nieformalne, koła zainteresowań) do wykupienia biletów z oferty specjalnej na wybrane spektakle w ramach programu MŁODY TR.

 

Oferta specjalna wpisuje się w założenia projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” realizowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Szkoły otrzymują do dyspozycji kwotę 50 zł na każdego ucznia, które mogą przeznaczyć na wyjścia do teatrów, muzeów, domów kultury, kin, galerii.

 

W ramach biletu za 50 zł TR Warszawa oferuje oprócz oglądania spektaklu pakiet edukacyjny, w którego skład wchodzą warsztaty wprowadzające przed spektaklem lub warsztaty po spektaklu, poszerzające konteksty obejrzanej sztuki. Warsztaty mogą odbyć się w szkole (na terenie Warszawy) lub w siedzibie teatru. Czas trwania warsztatów: 2 godziny lekcyjne / 1,5 godziny.

Warsztaty prowadzone są przez Zespół Edukacji TR Warszawa. Termin i miejsce realizacji warsztatów ustala opiekun/opiekunka grupy w porozumieniu z Zespołem Edukacji.

Rezerwacja biletów – tel. 505 283 185 / kasa@trwarszawa.pl

TEREN WSPÓLNY – dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy grupy ze szkół ponadpodstawowych na warsztaty prowadzone wokół tematyki teatru zaangażowanego społecznie. Uczestnicy/uczestniczki traktując własne historie jako punkt startowy do pracy twórczej, zastanowią się, jaki sceniczny potencjał mają ich opowieści. Co młodzi chcą opowiedzieć lub co powinno zostać usłyszane przez rówieśników i dorosłych?

Podczas warsztatu poznamy przykłady współczesnego teatru partycypacyjnego, włączającego młodzież do pracy teatralnej. 

 

metody pracy: praca w grupie, improwizacja sceniczna, pisanie na scenie
czas trwania: 2 godziny lekcyjne / 1,5 godziny
miejsce: warsztaty mogą odbyć się w szkole na terenie Warszawy lub w siedzibie teatru
kontakt: michal.domanski@trwarszawa.pl
bilety: 20 zł

WIDZ WSPÓŁCZESNY – dla szkół ponadpodstawowych

Jakie funkcje pełni sztuka współczesna? Jakie są języki współczesnego teatru? Gdzie jest dziś miejsce widza? 


Zapraszamy grupy ze szkół ponadpodstawowych na warsztaty wprowadzające podstawowe pojęcia z obszaru współczesnego teatru i sztuk performatywnych. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę twórców i twórczyń sztuki współczesnej i poddadzą analizie stworzone przez siebie dzieła, zastanawiając się jednocześnie nad rolą widzów i odbiorców kultury.

metody pracy: tworzenie instalacji artystycznej, improwizacja, analiza dzieła
czas trwania: 2 godziny lekcyjne / 1,5 godziny
miejsce: warsztaty mogą odbyć się w szkole, na terenie Warszawy lub w siedzibie teatru
kontakt: anna.kurelska@trwarszawa.pl
bilety: 20 zł

MAŁY TR – dla przedszkoli i szkół podstawowych

Kto jest kim w teatrze? Czy teatr to miejsce dla każdego? Czy wasza grupa/klasa może stworzyć zgrany teatralny zespół? 

Zapraszamy grupy ze szkół podstawowych na zajęcia teatralne o charakterze integracyjnym i wprowadzającym podstawowe pojęcia ze świata teatru. Uczniowie i uczennice dowiedzą się na nich, kto pracuje na scenie, kto za sceną, a także nad sceną! Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki spróbują zmapować w swojej grupie niezbędne kompetencje do zbudowania teatralnego zespołu i dowiedzą się, jak powstaje spektakl.

czas trwania: 2 godziny lekcyjne / 1,5 godziny
miejsce: warsztaty mogą odbyć się w szkole, na terenie Warszawy lub w siedzibie teatru
kontakt: anna.kurelska@trwarszawa.pl
bilety: 20 zł

Projekty archiwalne

TiSz TR
Trzyletni projekt zaplanowany na lata 2019–2021, skierowany do uczniów i kadry szkół ponadpodstawowych, mający na celu wprowadzenie młodych odbiorców kultury w świat teatru poprzez praktykę. Czytaj więcej

Kultour online
Program edukacyjny powstały z inicjatywy czterech instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, TR Warszawa i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Jego celem jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. Czytaj więcej

Shakespeare współczesny
Podczas spotkania online uczestnicy pracują nad adaptacją fragmentów tekstu Williama Shakespeare’a, przenosząc miejsce i czas akcji sztuki w czasy współczesne. Czytaj więcej

Gdzie jesteście – wirtualna wystawa TiSz TR
W kwietniu 2020 roku grupa licealistek rozpoczęła pracę z artystą Wojtkiem Ziemilskim nad realizacją video-artów. Podczas warsztatów online młode artystki rozwijały swoje koncepcje, które stały się artystyczną wypowiedzią na temat trudnej sytuacji zamknięcia w domach i stopniowego z nich wychodzenia. Czytaj więcej

Organizator