TISZ TR 2020

TiSz TR (Teatr i Szkoła) to trzyletni projekt zaplanowany na lata 2019–2021, skierowany do uczniów i kadry szkół ponadpodstawowych. Ma na celu wprowadzenie młodych odbiorców kultury w świat teatru poprzez praktykę. Projekt ten zakorzeniony i wzorowany jest w berlińskim programie Tusch – Theater und Schule.


Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna młodzieży i podniesienie ich kompetencji kulturowych w zakresie wiedzy o teatrze i kulturze współczesnej, a także dialog pomiędzy specjalistami kultury i odbiorcami. Co roku na zakończenie każdego etapu działań młodzież przygotuje formy artystyczne, które zostaną pokazane na profesjonalnej scenie.

W ramach projektu planowane są:
– wykłady inaugurujące projekt dla całej szkoły
– warsztaty teatralne dla wszystkich uczniów szkoły
– warsztaty dla kadry pedagogicznej prowadzone przez pedagogów teatru
– oglądanie spektakli TR Warszawa
– przygotowanie trzech form artystycznych (jedna forma artystyczna w roku szkolnym) z chętnymi uczniami we współpracy z pedagogami teatru i artystami
– zaprezentowanie efektów rocznej pracy: performansu w 2019 roku, video-artu w 2020 roku i przedstawienia w 2021 roku na deskach lub w przestrzeniach teatru TR Warszawa.

Warsztaty teatralne opierają się zarówno na zgłębianiu sztuki w ogóle przez praktyczne ćwiczenia – praca z tekstem, głosem, ciałem, sztuką nowych mediów. Pedagodzy teatru i artyści podczas pracy z młodzieżą przedstawiają różne punkty widzenia na sztukę, teatr i jego różnorodne formy. Młodzi uczestnicy projektu poznając różnorodne formy sceniczne i artystyczne, budują własne dzieła artystyczne, które inspirowane są ich wypowiedziami na bliskie dla nich tematy.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę kulturowego rozwoju młodych ludzi oraz pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami kultury a szkołą. Przyczynia się do wykształcenia nawyku odbioru sztuki i czerpania z niej inspiracji w życiu i szkole.

W latach 2019-2021 w ramach projektu TiSz TR współpracować będziemy z XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli.

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli istnieje od 1928 roku, jest najstarszym liceum na Targówku i jednym z najstarszych w prawobrzeżnej Warszawie. Jego patronem jest płk Leopold Lis-Kula, żołnierz Legionów i adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego. Po II wojnie światowej, w 1949, szkoła otrzymała imię Ludwika Waryńskiego. Przywrócenie imienia pierwszego patrona nastąpiło po upadku PRL-u, w 1990.

Dewizą Liceum są słowa rzymskiego poety, Horacego: „Sapere aude!” (pol. „Odważ się być mądrym!”), dlatego placówka współpracuje szeroko z instytucjami szkolnictwa wyższego: Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki. Wyznając zasadę, że wychowanie przez kulturę jest najlepszym kierunkiem rozwoju XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli współpracuje także ze stołecznymi instytucjami i organizacjami kultury, takimi jak: Centrum Nauki Kopernik, Kino Muranów, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatrem Rampa oraz Domem Kultury Świt. W szkole od 2002 roku prowadzony jest Teatr Punkt, który jest laureatem kilkudziesięciu nagród na ogólnopolskich i wojewódzkich przeglądach teatralnych.

6 grudnia 2019 w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli odbył się pokaz performatywny pt. Topnienie. Młodzi performerzy Ania Gładysz, Brunon Janicki, Ostap Junko, Natalia Maliszewska, Zofia Powierza, Kaja Sienkiewicz, Iga Wójtowicz oraz Natalia Wrońska wraz z reżyserką Anną Karasińską przez miesiąc pracowali nad formą artystyczną, którą zaprezentowali w szkole. Topnienie to performatywna wypowiedź uczniów o nich samych – o tym, czego się boją, co jest normalne i jak wygląda ich rzeczywistość – ta w szkole i poza nią.

Pokaz Topnienie obejrzało około 80 widzów, w tym: uczennice i uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i nauczycielki, oraz widzki i widzowie spoza środowiska szkolnego.

4 lipca 2020 w ramach drugiego roku współpracy odbył się wernisaż wirtualnej wystawy “Gdzie jesteście pod opieką artysty Wojtka Ziemilskiego. Wystawę zrealizowały uczennice – siedem młodych artystek audiowizualnych z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Lisa-Kuli w Warszawie: Zuzanna Dziedzic, Kamila Foryszewska, Oliwia Galus, Amelia Karwacka, Kaja Sienkiewicz, Weronika Sontowska i Natalia Wrońska.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, w którym Anna Rochowska, kierowniczka działu edukacji TR Warszawa, wspólnie z Anną Kurelską oraz gośćmi (Martą Bernatowicz Tomasz Daszczuk, Zuzanną Dziedzic, Ostapem Junko, Anną Karasińską, Amelią Karwacką, Natalią Maliszewską, Agatą Pietrzyk-Sławińską oraz Marta Rafka) podsumowują dwa lata działalności TiSZ. Rozmawiamy o tym, jak wygląda artystyczna praca z uczniami i jakie były największe wyzwania, które pokonać musieli uczestnicy projektu. Link do całego webinaru znajdziecie tutaj.

Z początkiem maja 2021 wkroczyliśmy w ostatni rok projektu. Uczniowie z XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa Kuli w Warszawie pod okiem Jakuba Skrzywanka pracować będą nad przygotowaniem spektaklu teatralnego. Więcej zarówno o szczegółach, jak i o prowadzącym przeczytać możecie tutaj.Projekt TiSz – Teatr i Szkoła dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Organizator