Twórcy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski wezmą udział w dyskusji na temat współczesnego teatru.

 • Inna lokalizacja
 • Spotkanie

Teatr krajów bałtyckich dzisiaj – debata

Kup bilet
 • Miejsce

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 • Prowadzenie

  Roman Pawłowski

 • Uczestnicy

  Valters Sīlis, reżyser /LV/
  Matīss Gricmanis, dramatopisarz, aktor /LV/
  Laura Stašāne, kuratorka /LV/
  Elmars Senkovs, reżyser /LV/
  Audronis Liuga, dyrektor Jaunimo Teatras /LT/
  Liisi Aibel, Estonian Theatre Agency /EST/
  Jan Dravnel, aktor TR Warszawa /PL/

 • Bilety

  Wstęp wolny

O debacie

Na czym polega specyfika teatru bałtyckiego? Jakie są plusy i minusy robienia teatru na peryferiach? Jaki wpływ na teatr w Europie Wschodniej ma historia, w tym postsowiecka przeszłość? Jak artyści widzą swoją autonomię w czasach rosnącej, politycznej presji na wartości narodowe? Jaki jest wpływ pandemii na życie teatralne i jakie są perspektywy teatru post-pandemicznego? Twórcy teatralni z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski wezmą udział w otwartej dyskusji na temat współczesnego teatru i jego otoczenia społeczno-politycznego.

Od moderatora

Co łączy, a co dzieli teatr Litwy, Łotwy i Estonii? Jak ważna jest tożsamość narodowa dla praktyków teatru? Jaka jest rola dziedzictwa postsowieckiego i wpływ akcesji do Unii Europejskiej na teatr? O tych problemach i tematach będą dyskutować uczestnicy i uczestniczki debaty Baltic Theatre Today: praktycy teatru, aktorzy, reżyserzy i kuratorzy z trzech krajów bałtyckich. Hasłem naszego festiwalu jest „transfer”, dlatego chcemy porozmawiać  o możliwości takiego „transferu” wartości, idei, przesłań między krajami, systemami i kulturami. Co zyskujemy, a co tracimy w przekazie kulturowym?

Roman Pawłowski